Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Tiedote valintakokeen enakkomateriaalista

30.11.2020

Lääketieteellisten alojen valintakoevaatimuksiin sisältyy ennakkomateriaali, joka on maksuton ja jonka sisältö julkaistaan sähköisesti lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla 23.4.2021.

TIEDOTE VALINTAKOKEEN ENNAKKOMATERIAALISTA 30.11.2020

 

Valintakokeen ennakkomateriaali

Lääketieteellisten alojen valintakoevaatimuksiin sisältyy ennakkomateriaali, joka on maksuton ja jonka sisältö julkaistaan sähköisesti lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla. Ennakkomateriaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen materiaalin lisäksi tai asemesta englanninkielistä materiaalia. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä materiaalia, julkaistaan aineiston yhteydessä ydintermien käännökset. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakoetilaisuudessa. Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan 23.4.2021.

 

Förhandsmaterial för urvalsprov
Urvalsprovkrav för det medicinska utbildningsområdet ingår förhandsmaterial, som är kostnadsfritt och vars innehåll ska publiceras elektroniskt på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet. Förhandsmaterialet kan innehålla texter på engelska utöver eller i stället för texter på finska och svenska. Om materialet innehåller texter på engelska, publiceras översättningar av kärnbegreppen. Förhandsmaterialet får inte användas under urvalsprovet. Förhandsmaterialet som ska läsas inför urvalsprovet publiceras 23.4.2021.

« Takaisin uutisarkistoon