Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Hakijamäärät lääketieteellisille aloille 2018 yhteishaussa

11.04.2018

Tietoa hakijamääristä: Kokonaishakijamäärät eri yliopistoihin, eri yliopistot ylimmäksi hakukohteeksi yhteisvalinnassa asettaneet sekä ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen asettaneet.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen siirtyminen yhteisvalintaan mahdollisti sen, että hakija pystyi hakemaan useampaan hakukohteeseen alan sisällä. Tämä lisäsi kaikkien yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen hakijamääriä.

 

Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen siinä yliopistossa, jonka hän on asettanut yhteishaussa ylimmäksi hakukohteeksi hammaslääketieteen tai lääketieteen yhteisvalinnan hakukohteista. Näiden hakukohteen ylimmäksi asettaneiden määrä kertoo sen, että kuinka paljon yksittäisiä hakijoita alalle haki. Tämä hakijamäärä kertoo myös kyseisessä yliopistossa valintakokeensa tekevien määrän.

 

Lähes 90% alalle hakeneista olivat asettaneet lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen ensimmäiseksi hakutoiveekseen.  Alla olevassa taulukossa on kuvattuna hakijamäärät hakuajan päättymisen ajankohdan mukaisena. Lukuihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia hakemusten käsittelyn jälkeen.

 

Lääketiede        
kaikki hakijat 2018    
ylin hakukohde yhteisvalinnassa           
1. hakutoive
Tampere       4633      1599      1476

Helsinki

suomenkielinen

ruotsinkielinen

 

     3399

       359

 

     1788

       318

 

     1573

      299

Kuopio      4377      1156      1064
Turku      4326      1248      1133
Oulu      4560      1231      1087
Yhteensä    21654      7340      6632

 

Hammaslääketiede    kaikki hakijat 2018    ylin hakukohde yhteisvalinnassa    1. hakutoive

Helsinki

     824      473      410
Oulu      997      372      340
Kuopio      919      254      221
Turku      886      324      297
Yhteensä    3626    1423    1268

 

 

 

« Takaisin uutisarkistoon