Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Meddelande till sökande: Urvalsprovet för det medicinska området 21.5.2024

02.04.2024

På sidan Anvisningar för urvalsprovet har publicerats information för dem som deltar i urvalsproven samt urvalsprovets formelbilaga och svarsinstruktioner.

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 21.5.2024 kl. 9 – 14 som ett övervakat digitalt prov. Du måste delta i urvalsprovet på den ort du har angett i ansökan. Du kan se vilken ort du har valt som urvalsprovplats i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Urvalsprovet kan inte skrivas på annan ort.

 

De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator och datorns laddningskabel för att kunna avlägga provet. Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon. Sökanden ansvarar själv för att utrustningen fungerar och lämpar sig för att avlägga urvalsprovet.

 

Allmänna anvisningar för det digitala urvalsprovet har publicerats på sidan Yliopistovalinnat.fi: https://yliopistovalinnat.fi/sv/urvalsprov/anvisningar-for-det-digitala-urvalsprovet-vallu-tjansten-for-urvalsprov. På webbsidan finns anvisningar för urvalsprovtillfället, den bärbara datorn samt kraven på apparaturen. Det är viktigt att kolla instruktionerna för vad man bör ha med sig till provtillfället och hur man testar sin egen dators funktioner i provet. Läs anvisningarna noggrant!

För dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området har urvalsprovets formelbilaga samt svarsinstruktioner publicerats på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet. Formelbilagan kommer att finnas tillgänglig i urvalsprovsystemet under provets gång, dvs. om du sparat någon version av formelbilagan på din egen dator före provet, får du inte använda den. Endast provsystemet får användas under provet. På datorn får endast provsystemet och provets elektroniska material vara öppet. Om du har något annat än provsystemet eller det elektroniska materialet öppet kan det leda till att provet underkänns. Om du innehar någon annan vara eller föremål (t.ex. telefon) eller har datorns egna räknare öppen före, under eller efter provet kan det leda till att provet underkänns. 

 

Provsystemets funktionsräknare är tillgänglig i urvalsprovet. Egen kalkylator får inte användas i provet. I uppgifterna som innehåller matematiska tecken kan man ha tillgång till en formeleditor. Med hjälp av formeleditorn kan du lägga till specialtecken och formler till ditt svar. Du kan i förväg bekanta dig med urvalsprovsystemet, provsystemets kalkylator och formeleditorn på testsidan https://testikoe.korkeakouluun.fi/

 

Senast en vecka före urvalsprovet får du en personlig identifierare för provet. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tidpunkten och den exakta platsen för provet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med dig identifieraren till urvalsprovstillfället. Bered dig alltså på att visa upp identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller utskriven på papper, samt ditt identitetsbevis. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

 

Kontrollera även eventuella noggrannare anvisningar för ankomsten till urvalsprovet på den universitets webbsida där du deltar i provet. Du hittar länkar till universitetets infosidor på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet.

Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

« Tillbaka till aktuellt