Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Urvalsprovet 2022 ordnas som ett digitalt prov

16.11.2021

Urvalsprovet inom det medicinska området den 24 maj 2022 ordnas som ett digitalt prov.

Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov i de lokaler som anvisats av det universitet som den sökande i ansökningsskedet valt som plats för sitt urvalsprov. De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator för att kunna avlägga provet.

 

Närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsprovet publiceras på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska området https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet . På sidan finns redan anvisningar om de krav som ställs på datorn. De sökande informeras om kraven på utrustning och anvisningarna för deltagande i urvalsprovet också efter att ansökningstiden gått ut till den e-postadress som de sökande uppgett på sin ansökan.

 

Det medicinska områdets övergång till digitala urvalsprov är en del av utvecklingen av universitetens urvalsprov. Mer information om utvecklingen av universitetens val finns i Unifis meddelande den 16 november: https://www.unifi.fi/sv/uutiset/vicerektorerna-for-utbildning-drog-upp-riktlinjer-for-utvecklingen-av-urvalsproven-och-poangsattningen-i-betygsurvalet/

« Tillbaka till aktuellt