Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Universitetens meddelande 15.3.2021

15.03.2021

Universitetens meddelande 15.3.2021: Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang

https://www.unifi.fi/uutiset/universiteten-ordnar-urvalsproven-med-noggranna-sakerhetsarrangemang/

 

Sammanfattning av universitetets meddelande:

Universiteten har tillsammans fastställt (nyhet 27.1.2021)att urvalsproven våren och sommaren 2021 genomförs som fysiska tillställningar på campus och i andra övervakade lokaler. Planen har utarbetats med beaktande av den rådande pandemisituationen och de säkerhetsarrangemang som den förutsätter.

 

Om myndigheterna under våren utfärdar föreskrifter om coronasituationen som påverkar anordnandet av urvalsproven informeras de sökande separat om detta.

 

När de sökande deltar i urvalsproven ska de följa de gällande myndighetsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna som universiteten tillsammans har utarbetat för alla sökande. I anvisningarna behandlas bland annat resan till provet och verksamheten på provplatsen. Dessutom kommer universiteten att informera de sökande om närmare anvisningar för de enskilda proven. Det är viktigt att de sökande följer med den e-postadress de uppgett i Studieinfo samt universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.

 

Universitetens meddelande 15.3.2021 som helhet: https://www.unifi.fi/uutiset/universiteten-ordnar-urvalsproven-med-noggranna-sakerhetsarrangemang/

 

Universitetens gemensamma säkerhetsanvisning för urvalsproven: https://www.unifi.fi/uutiset/universitetens-urvalsprov-2021-sokandens-sakerhetsanvisning/

 

Svar på de vanligaste frågorna om urvalsproven: https://www.unifi.fi/uutiset/vanliga-fragor-infor-urvalsproven-2021/

 

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

 

Mer detaljerade prov- och platsspecifika instruktioner kommer att publiceras senare. Det är viktigt att de sökande följer med den e-postadress de uppgett i Studieinfo samt universitetens webbplatser och gemensam antagningens webbplats (https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet) .

 

« Tillbaka till aktuellt