Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Inget förhandsmaterial för urvalsprovet

09.12.2021

Information om eventuella förhandsmaterial och instruktioner för kalkylatorn har publicerats.

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2022 inkluderar inte förhandsmaterial.

 

Kalkylatorinstruktionen för urvalsproven har uppdaterats. Den sökande kan använda provsystemets funktionsräknare i urvalsprov. Om sökande vilja, får han ta med på urvalsprovet endast en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna. Tillåtna kalkylator som får användas i urvalsprovet: https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/till%C3%A5tna-kalkylatorer-i-urvalsprovet . Det finns papper för egna anteckningar att tillgå. Ta med dig en egen penna till urvalsprovet. 

 

Ytterliga anvisningar för dem som deltar i urvalsproven kommer att publicera före ansökningsperiodens början.

« Tillbaka till aktuellt