Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Resultaten i betygsantagningen har publicerats

15.05.2020

Resultaten i betygsantagningen inom det medicinska området har publicerats. De sökande kan kontrollera sina resultat i Min Studieinfo.

« Tillbaka till aktuellt