Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsresultaten har publicerats

28.06.2019

Ansökningsresultaten 2019 har publicerats. Mera information: http://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valintojen-tulokset-julkaistu

« Tillbaka till aktuellt