Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Antalet sökande 2019