Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Meddelande till sökande: Urvalsprovet för det medicinska området 23.5.2023

05.04.2023

På sidan Anvisningar för urvalsprovet har publicerats information för dem som deltar i urvalsproven samt urvalsprovets formelbilaga och svarsinstruktioner.

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 23.5.2023 kl. 9 – 14 som ett övervakat digitalt prov. Du måste delta i urvalsprovet på den ort du har angett i ansökan. Du kan se vilken ort du har valt som urvalsprovplats i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Ett urvalsprov kan inte skrivas på annan ort.

 

De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator och datorns laddningskabel för att kunna avlägga provet. Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon. Den bärbara datorn ska kunna anslutas till det separat angivna trådlösa urvalsprovnätet. Sökanden ansvarar själv för att utrustningen fungerar och lämpar sig för att avlägga urvalsprovet.

 

Allmänna anvisningar för det digitala urvalsprovet har publicerats på sidan Yliopistovalinnat.fi: https://yliopistovalinnat.fi/sv/urvalsprov/anvisningar-for-det-digitala-urvalsprovet-vallu-tjansten-for-urvalsprov . På webbsidan finns anvisningar för urvalsprovtillfället, den bärbara datorn samt kraven på apparaturen. Det är viktigt att kolla instruktionerna för vad man bör ha med sig till provtillfället och hur man testar sin egen dators funktioner i provet.  Läs anvisningarna noggrant!

För dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området har före provet publicerats som information för sökande urvalsprovets formelbilaga samt svarsinstruktioner på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet. Formelbilagan kommer att finnas tillgänglig i urvalsprovsystemet under provets gång, dvs. om du sparat någon version av formelbilagan på din egen dator före provet, får du inte använda den. Endast provsystemet får användas under provet. Användning av någon annan webbplats, fil, programvara, enhet, datorns egen kalkylator, vara eller dylikt i provlokalen (före, under och efter provet) kan leda till att provet underkänns. Även annat upptäckt fusk kan leda till att urvalsprovet underkänns.

 

Den sökande får använda egen kalkylator i urvalsprovet, men endast en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna tillåts.  Provsystemets funktionsräknare är tillgänglig i urvalsprovet. Tilläggsinformation om provsystemets funktionsräknare och kalkylatorer som får användas i urvalsprovet.

 

Man kan bekanta sig med urvalsprovsystemet, provsystemets kalkylator samt formeleditorn på förhand via testsidan https://testikoe.korkeakouluun.fi/

 

Senast en vecka före urvalsprovet får du en personlig identifierare för provet. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tidpunkten och den exakta platsen för provet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med dig identifieraren till urvalsprovstillfället. Bered dig alltså på att visa upp identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller utskriven på papper, samt ditt identitetsbevis. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

 

Universitetet på orten där du skriver urvalsprovet kommer att ge mer detaljerade instruktioner om att komma till provet och om provplatsen på sin webbplats. Kolla upp dessa instruktioner. Du hittar länkar till universitetets infosidor på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet.

Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

 

« Tillbaka till aktuellt