Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Meddelande till sökande: Urvalsprovet för det medicinska området 24.5.2022

06.04.2022

På sidan anvisningar för urvalsprovet har publicerats allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven samt urvalsprovets formelbilaga och svarsinstruktioner.

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 24.5.2022 kl. 9 – 14 som ett övervakat digitalt prov. Du måste delta i urvalsprovet på den ort du har angett i ansökan. Du kan se vilken ort du har valt som urvalsprovplats i Studieinfo.fi via tjänsten Min Studieinfo. Ett urvalsprov som skrivits på en annan ort bedöms inte.

 

De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator för att kunna avlägga provet. Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon. Den bärbara datorn ska kunna anslutas till det separat angivna trådlösa urvalsprovnätet. Sökanden ansvarar själv för att utrustningen fungerar och lämpar sig för att avlägga urvalsprovet.

 

Allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området har publicerats på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet . På webbsidan finns anvisningar för urvalsprovtillfället, den bärbara datorn samt kraven på apparaturen. Läs anvisningarna noggrant!

På sidan Anvisningar för urvalsprovet har också urvalsprovets formelbilaga samt svarsinstruktioner publicerats. Formelbilagan kommer att finnas tillgänglig i urvalsprovsystemet under provets gång, dvs. om du sparat någon version av formelbilagan på din egen dator före provet, får du inte använda den. Endast provsystemet får användas under provet. Användning av någon annan webbplats, fil, programvara, enhet, datorns egen kalkylator, vara eller dylikt i provlokalen (före, under och efter provet) kan leda till att provet underkänns. Även annat upptäckt fusk kan leda till att urvalsprovet underkänns.

 

Senast en vecka före urvalsprovet får du en personlig identifierare för provet. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tidpunkten och den exakta platsen för provet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med dig identifieraren till urvalsprovstillfället. Bered dig alltså på att visa upp identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller utskriven på papper, samt ditt identitetsbevis. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

 

Universitetet på orten där du skriver urvalsprovet kommer att ge mer detaljerade instruktioner om att komma till provet och om provplatsen på sin webbplats. Kolla upp dessa instruktioner. Du hittar länkar till universitetets infosidor på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet.

 

Ta med dig till provet:

  • Ett identitetsbevis som är försett med bild
  • En bärbar dator och strömkabel. Du kan inte delta i urvalsprovet med surfplatta eller telefon. Se närmare krav på utrustning.
  • identifieraren (QR-kod). Identifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet per sms och e-post.
  • Skrivredskap (penna, pennvässare, radergummi, linjal) för anteckningar. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå i rummet där provet skrivs.
  • Munskydd (reservmasker i transparent påse)

Den sökande får använda egen kalkylator i urvalsprovet, men endast en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna tillåts.  Provsystemets funktionsräknare är tillgänglig i urvalsprovet. Tilläggsinformation om provsystemets funktionsräknare och kalkylatorer som får användas i urvalsprovet.

 

Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

« Tillbaka till aktuellt