Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Förhandsmaterial för urvalsprov och anvisningar för urvalsprovet har publicerats 23.4.2021 (uppdaterad 26.4.)

23.04.2021

Förhandsmaterial för urvalsprov och allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området har publicerats.

Förhandsmaterial för urvalsprov har publicerats på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/urvalspromaterial

(uppdaterad 26.4.)

 

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 25.5.2021 kl. 9.00 – 14.00. Allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området 2021 har också publicerats på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet.  

 

Urvalsprov organiseras med strikta säkerhetsarrangemang. Bekanta sig noggrant med den universitetens gemensamma säkerhetsanvisning för urvalsproven: https://www.unifi.fi/uutiset/universitetens-urvalsprov-2021-sokandens-sakerhetsanvisning/

 

Den sökande ska kontrollera eventuella universitetsspecifika preciserande anvisningar på universitetets webbplats för det ansökningsobjekt som den sökande har angett som plats för urvalsprovet på ansökningsblanketten. Före urvalsprovet publicerar universiteten också information om urvalsprovssalarna på sina infosidor. Länkar till universitetens webbsidor finns på sidan https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet.  

« Tillbaka till aktuellt