Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Betygsurval blir en del av antagningen till de medicinska utbildningsområdena från och med 2020

21.01.2019

En informationssida om betygsurvalet som blir en del av antagningen från och med 2020 har lagts till på webbsidorna. Information om betygsurvalet för de medicinska utbildningsområdena och den använda poängsättningen finns på sidan http://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/betygsurval2020

« Tillbaka till aktuellt