Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Allmänna anvisningar för urvalsprovet 2019 har publicerats

13.03.2019

Urvalsproven för studier i medicin, odontologi och veterinärmedicin ordnas onsdagen den 15.5.2019. Allmänna anvisningar för urvalsprov i det medicinska utbildningsområdet 2019 har publicerats.

Urvalsproven för studier i medicin, odontologi och veterinärmedicin ordnas onsdagen den 15.5.2019. Du ska delta i urvalsprovet vid det universitet som du har angett som första prioritet i den gemensamma antagningen till utbildningarna i medicin eller odontologi. Ett urvalsprov som skrivits vid ett annat universitet bedöms inte. Information om urvalsprovet i veterinärmedicin.

 

Allmänna anvisningar för urvalsprov 2019 har publicerats på webbsidan

http://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet. Anvisningarna är gemensamma för alla urvalsprov i det medicinska utbildningsområdet. Läs de enskilda universitetens närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsproven och om salarna där urvalsproven äger rum på det universitets webbplats som du har angett om första prioritet. Länkar på universitetens webbplatsen finns i slutet av anvisningar dokumentet.

« Tillbaka till aktuellt