Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Antagningsprocessen för det medicinska utbildningsområdet ändras

20.12.2017

Universiteten övergår 2018 till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete.

« Tillbaka till aktuellt