Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Antagningsgrunderna för 2024 publiceras i oktober

14.08.2023

Den gemensamma antagningen har fått flera förfrågningar om enligt vilken GLP urvalsprovsfrågorna för nästa år kommer att beredas. Antagningsgrunderna har ännu inte officiellt godkänts i fakulteterna. Utkastet innehåller ett förslag om att flytta till den nya läroplanen för gymnasiets GLP2021.

 

Antagningsgrunderna för den gemensamma antagningen inom medicinska områden 2024 publiceras i oktober på denna webbplats och i ansökningsmålens information på studieinfo.fi -webbplatsen.

« Tillbaka till aktuellt