Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsresultaten 2023 har publicerats