Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsresultaten 2022 har publicerats.