Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Ansökningsresultaten 2020 har publicerats