Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

26.10.2023 Grunderna för antagningen till det medicinska området 2024 har publicerats

Allmänna uppgifter om antagningen av studerande inom det medicinska området 2024 som är gemensamma för alla ansökningsobjekt inom det medicinska området har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen.
Läs mer...

14.08.2023 Antagningsgrunderna för 2024 publiceras i oktober

Den gemensamma antagningen har fått flera förfrågningar om enligt vilken GLP urvalsprovsfrågorna för nästa år kommer att beredas. Antagningsgrunderna har ännu inte officiellt godkänts i fakulteterna. Utkastet innehåller ett förslag om att flytta till den nya läroplanen för gymnasiets GLP2021.   Antagningsgrunderna...
Läs mer...

30.06.2023 Ansökningsresultaten 2023 har publicerats

Ansökningsresultaten 2023 har publicerats. Mera information: https://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valinnan_tulokset_2023
Läs mer...

19.05.2023 Resultaten i betygsantagningen 2023 har publicerats

Resultaten i betygsantagningen inom det medicinska området har publicerats. De sökande kan kontrollera sina resultat i Min Studieinfo.
Läs mer...

05.04.2023 Meddelande till sökande: Urvalsprovet för det medicinska området 23.5.2023

På sidan Anvisningar för urvalsprovet har publicerats information för dem som deltar i urvalsproven samt urvalsprovets formelbilaga och svarsinstruktioner.
Läs mer...

25.10.2022 Grunderna för antagningen till det medicinska området 2023 har publicerats

Allmänna uppgifter om antagningen av studerande inom det medicinska området 2023 som är gemensamma för alla ansökningsobjekt inom det medicinska området har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen.
Läs mer...

08.07.2022 Valintakoepisteet-palvelu

Valintakoepisteet-palvelu aukeaa 8.7. klo 12. Hakija näkee palvelusta omat koevastauksensa sekä niiden pisteytykset.  Lisätietoja valintakoepisteet palvelusta on saatavilla sivulta https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnan-tulokset   Osa yliopistojen valintakokeista järjestettiin keväällä 2022 digitaalisina käyttäen Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköistä valintakoejärjestelmää. Vastausten tallentumisprosessia selvennetään tässä tekstissä.   Mikäli valintakokeessa on ollut monivalinta-...
Läs mer...

04.07.2022 Ansökningsresultaten 2022 har publicerats.

Ansökningsresultaten 2022 har publicerats 4.7.2022. Mera information: https://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valinnan_tulokset_2022
Läs mer...

20.05.2022 Resultaten i betygsantagningen 2022 har publicerats

Resultaten i betygsantagningen inom det medicinska området har publicerats. De sökande kan kontrollera sina resultat i Min Studieinfo.
Läs mer...

06.04.2022 Meddelande till sökande: Urvalsprovet för det medicinska området 24.5.2022

På sidan anvisningar för urvalsprovet har publicerats allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven samt urvalsprovets formelbilaga och svarsinstruktioner.
Läs mer...

09.12.2021 Inget förhandsmaterial för urvalsprovet

Information om eventuella förhandsmaterial och instruktioner för kalkylatorn har publicerats.
Läs mer...

16.11.2021 Urvalsprovet 2022 ordnas som ett digitalt prov

Urvalsprovet inom det medicinska området den 24 maj 2022 ordnas som ett digitalt prov.
Läs mer...

28.10.2021 Grunderna för antagningen till det medicinska området 2022 har publicerats

Allmänna uppgifter om antagningen av studerande inom det medicinska området 2022 som är gemensamma för alla ansökningsobjekt inom det medicinska området har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen.
Läs mer...

05.07.2021 Ansökningsresultaten 2021 har publicerats

Ansökningsresultaten 2021 har publicerats. Mera information: https://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valinnan_tulokset_2021
Läs mer...

21.05.2021 Resultaten i betygsantagningen 2021 har publicerats

Resultaten i betygsantagningen inom det medicinska området har publicerats. De sökande kan kontrollera sina resultat i Min Studieinfo.
Läs mer...

23.04.2021 Förhandsmaterial för urvalsprov och anvisningar för urvalsprovet har publicerats 23.4.2021 (uppdaterad 26.4.)

Förhandsmaterial för urvalsprov och allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området har publicerats.
Läs mer...

15.03.2021 Universitetens meddelande 15.3.2021

Universitetens meddelande 15.3.2021: Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang
Läs mer...

30.11.2020 Tiedote: Förhandsmaterial för urvalsprov

Urvalsprovkrav för det medicinska utbildningsområdet ingår förhandsmaterial, som är kostnadsfritt och vars innehåll ska publiceras elektroniskt på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet 23.4.2021.
Läs mer...

26.10.2020 Grunderna för antagningen till det medicinska området 2021 har publicerats

Allmänna uppgifter om antagningen av studerande inom det medicinska området 2021 som är gemensamma för alla ansökningsobjekt inom det medicinska området har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen.
Läs mer...

07.07.2020 Ansökningsresultaten 2020 har publicerats

Ansökningsresultaten 2020 har publicerats. Mera information: https://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valinta-2020-tulokset. 
Läs mer...

15.05.2020 Resultaten i betygsantagningen har publicerats

Resultaten i betygsantagningen inom det medicinska området har publicerats. De sökande kan kontrollera sina resultat i Min Studieinfo.
Läs mer...

21.11.2019 Information om ansökan 2020 har publicerats

http://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valintaperusteet-2020-julkaistu
Läs mer...

28.06.2019 Ansökningsresultaten har publicerats

Ansökningsresultaten 2019 har publicerats. Mera information: http://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valintojen-tulokset-julkaistu
Läs mer...

16.05.2019 Antalet sökande 2019

Antalet sökande i gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet: http://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/hakijat-2019
Läs mer...

13.03.2019 Allmänna anvisningar för urvalsprovet 2019 har publicerats

Urvalsproven för studier i medicin, odontologi och veterinärmedicin ordnas onsdagen den 15.5.2019. Allmänna anvisningar för urvalsprov i det medicinska utbildningsområdet 2019 har publicerats.
Läs mer...

21.01.2019 Betygsurval blir en del av antagningen till de medicinska utbildningsområdena från och med 2020

En informationssida om betygsurvalet som blir en del av antagningen från och med 2020 har lagts till på webbsidorna. Information om betygsurvalet för de medicinska utbildningsområdena och den använda poängsättningen finns på sidan http://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/betygsurval2020
Läs mer...

20.12.2017 Antagningsprocessen för det medicinska utbildningsområdet ändras

Universiteten övergår 2018 till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete.
Läs mer...

20.12.2017 Medicinska utbildningsområdet: Gemensamma antagningar i medicin och odontologi samt veterinärmedicin

De nya gemensamma webbsidorna för gemensam antagning inom det medicinska utbildningsområdet har publicerats. På webbsidorna har man samlat ett informationstätt paket om det medicinska utbildningsområdet, om hur man ansöker och om att studera inom utbildningsområdet vid finländska universitet.
Läs mer...

23.02.2024 Tiedote 9.4.2020

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn tiedote 9.4.2020
Läs mer...