Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

21.11.2019 Information om ansökan 2020 har publicerats

http://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valintaperusteet-2020-julkaistu
Läs mer...

28.06.2019 Ansökningsresultaten har publicerats

Ansökningsresultaten 2019 har publicerats. Mera information: http://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/valintojen-tulokset-julkaistu
Läs mer...

16.05.2019 Antalet sökande 2019

Antalet sökande i gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet: http://www.laaketieteelliset.fi/ajankohtaista/hakijat-2019
Läs mer...

13.03.2019 Allmänna anvisningar för urvalsprovet 2019 har publicerats

Urvalsproven för studier i medicin, odontologi och veterinärmedicin ordnas onsdagen den 15.5.2019. Allmänna anvisningar för urvalsprov i det medicinska utbildningsområdet 2019 har publicerats.
Läs mer...

21.01.2019 Betygsurval blir en del av antagningen till de medicinska utbildningsområdena från och med 2020

En informationssida om betygsurvalet som blir en del av antagningen från och med 2020 har lagts till på webbsidorna. Information om betygsurvalet för de medicinska utbildningsområdena och den använda poängsättningen finns på sidan http://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/betygsurval2020
Läs mer...

20.12.2017 Antagningsprocessen för det medicinska utbildningsområdet ändras

Universiteten övergår 2018 till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete.
Läs mer...

20.12.2017 Medicinska utbildningsområdet: Gemensamma antagningar i medicin och odontologi samt veterinärmedicin

De nya gemensamma webbsidorna för gemensam antagning inom det medicinska utbildningsområdet har publicerats. På webbsidorna har man samlat ett informationstätt paket om det medicinska utbildningsområdet, om hur man ansöker och om att studera inom utbildningsområdet vid finländska universitet.
Läs mer...