Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Tiedote 28.5.2020: Lääketieteellisten alojen valintakoe etenee toiseen vaiheeseen

28.05.2020

Lääketieteellisten alojen valtakunnallisessa opiskelijavalinnassa on valittu valintakokeen toiseen vaiheeseen pääsevät hakijat. Aloihin sisältyvät lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen hakukohteet. Yhteisvalinnassa ovat mukana kaikki lääketieteellisten alojen koulutusta antavat yliopistot: Helsinki, Itä-Suomi, Oulu, Tampere ja Turku.

 

Valintakokeen perusteella täytettäviä opiskelupaikkoja on 242, ja toiseen vaiheeseen otetaan tähän nähden kaksinkertainen määrä hakijoita, 484. Toiseen vaiheeseen hyväksytyille hakijoille on ilmoitettu sähköpostitse. Kaikki ensimmäisen vaiheen valintakokeeseen osallistuneet voivat tarkistaa tuloksensa lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulta yhteishaun hakemusnumeronsa perusteella.

 

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestettiin sähköisenä etäkokeena 19.5., ja siihen osallistui lähes 7400 hakijaa. Lääketieteellisten alojen opiskelupaikoista 75 prosenttia on tänä vuonna täytetty ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella, ja nämä valitut ovat saaneet tiedon valinnastaan jo 15.5.

 

Ensimmäisen vaiheen etäkokeesta on herännyt julkista keskustelua, kuten useilla muillakin aloilla Suomessa tänä keväänä. Koronavirustilanteen tuomien rajoitusten vuoksi yliopistot tekivät valintaperusteisiin muutoksia ja siirtyivät uusiin valintajärjestelyihin nopeasti, mikä puolestaan asetti haasteita ensimmäisen vaiheen valintakokeen laatimiselle.

 

Lääketieteellisten alojen ensimmäisen vaiheen kokeen tuloksista on kuitenkin nähtävissä, että koe on hyvin erotteleva ja pistemäärät jakautuvat hakijoiden kesken monivalintakuulustelulle tyypillisellä tavalla. Koe on myös osoittautunut vaativaksi, koska kokeen paraskin suorittaja on saanut vain 88 prosenttia maksimipistemäärästä. Tämä osoittaa aikapaineen tuomat lisähaasteet kokeen suorittamiseen. Valintatoimikunta katsoo, että mahdollisella ulkoisten lähteiden käytöllä ei ole ollut saavutettavissa sellaista hyötyä muihin hakijoihin nähden, joka ratkaisisi pääsyn toiseen vaiheeseen.

”Valittujen noin 500 hakijan kärki on selkeä, ja asiat on täytynyt todella osata. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään läsnäoloa vaativana kokeena, jossa osaaminen varmistuu”, sanoo valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Jukka Pelkonen.

 

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään keskiviikkona 10.6. Hakija osallistuu kokeeseen siinä kaupungissa, jossa hänen ensisijainen yhteisvalinnan hakukohteensa on. Yhteisvalinnan tulokset valmistuvat viimeistään 15.7.

 

 

« Takaisin uutisarkistoon