Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Valintaperusteet 2023 julkaistu

25.10.2022

Lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnan 2023 yleiset kaikille lääketieteellisten alojen hakukohteille yhteiset tiedot on julkaistu näillä yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Hakuaika syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on 15.3.-30.3.2023. Vuoden 2023 valinnassa valitaan uusia opiskelijoita todistusvalinnalla sekä valintakoevalinnalla. Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys on voimassa vuoteen 2025 saakka. Todistusvalinnalla valittaville varataan alin paikkamäärä, joka ylittää aloituspaikoista 50% jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Loput aloituspaikoista täytetään tämän jälkeen valintakoevalinnassa valintakoepisteiden perusteella. Valintakoepisteet muodostuvat tehtävistä saatavista pisteistä. Aikaisempaa valintakoepisteiden skaalausta ei ole käytössä enää vuoden 2023 valinnassa.

 

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan lääketieteellisten alojen hakukohteiden opiskelijavalinnassa kokonaisuudessaan 65 % aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintakoevalinnassa varataan paikkoja ensikertalaisille hakijoille se määrä, että kokonaisuudessaan hakukohteen aloituspaikkamäärästä enintään 65% tulee kiintiöidyksi ensikertalaisille hakijoille.

 

Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin. Hakurajaus ei koske eläinlääketieteen hakukohdetta eli hakija voi hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen.

 

Lääketieteellisten alojen valintakoe pidetään tiistaina 23.5.2023 klo 9.00 – 14.00. Valintakoe pidetään digitaalisena kokeena Vallu-valintakoepalvelussa. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sen yliopiston osoittamissa tiloissa, minkä hakija on hakuvaiheessa valinnut valintakokeensa suorituspaikaksi. Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten oma kannettava tietokone.  Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistuville julkaistaan lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/ohjeita-valintakokeeseen.  Hakijoiden on tärkeä tutustua etukäteen digitaalista valintakoetta koskeviin ohjeisiin. Ohjeita digitaalisiin kokeisiin julkaistaan myös Yliopistovalinnat.fi-sivustolla.

 

Lääketieteellisten alojen valintakoe vuoden 2023 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin sekä valintakokeeseen mahdollisesti sisältyvään aineistoon. Valintakokeeseen 2023 ei sisälly ennakkomateriaalia.

 

Lääketieteellisten alojen valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Hakijan tulee ilmoittaa Opintopolussa yhteishaun hakemuksella paikkakunta, missä suorittaa valintakokeen. Valintakoepaikan valinta on sitova, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa.

Lisätietoa hakuohjeistavalintamenettelystä ja  valintakoemateriaalista.

 

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden tulee huomioida kielitaidon osoittamiseen liittyvät vaatimukset jo hakuvaiheessa. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakiessaan suomenkieliseen koulutusohjelmaan tai suomenkieliselle opintolinjalle. Hakiessaan Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle, hakijan on puolestaan osoitettava ruotsin kielen taito. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman ja eläinlääketieteen kandiohjelman hakukohteissa kielitaidon voi osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä.

Kielitaitovaatimukset voi tarkistaa sivulta https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen

« Takaisin uutisarkistoon