Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnan valintaperusteet 2024 julkaistu

26.10.2023

Lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnan 2024 yleiset kaikille lääketieteellisten alojen hakukohteille yhteiset tiedot on julkaistu näillä yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Valintamenettely

Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 13.3.-27.3.2024 klo 15.00. Vuoden 2024 valinnassa valitaan uusia opiskelijoita todistusvalinnalla sekä valintakoevalinnalla. Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys on voimassa vuoteen 2025 saakka. Todistusvalinnalla valittaville varataan alin paikkamäärä, joka ylittää aloituspaikoista 50% jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Loput aloituspaikoista täytetään tämän jälkeen valintakoevalinnassa valintakoepisteiden perusteella.

 

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan lääketieteellisten alojen hakukohteiden opiskelijavalinnassa kokonaisuudessaan 65 % aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintakoevalinnassa varataan paikkoja ensikertalaisille hakijoille se määrä, että kokonaisuudessaan hakukohteen aloituspaikkamäärästä enintään 65% tulee kiintiöidyksi ensikertalaisille hakijoille.

 

Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin. Hakurajaus ei koske eläinlääketieteen hakukohdetta eli hakija voi hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen.

 

Digitaalinen valintakoe

Lääketieteellisten alojen valintakoe pidetään tiistaina 21.5.2024 klo 9.00 – 14.00. Valintakoe pidetään digitaalisena kokeena Vallu-valintakoepalvelussa. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sen yliopiston osoittamissa tiloissa, minkä hakija on hakuvaiheessa valinnut valintakokeensa suorituspaikaksi. Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten henkilöllisyystodistus ja oma kannettava tietokone.  Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella Hakijoiden on tärkeä tutustua etukäteen digitaalista valintakoetta koskeviin ohjeisiin Yliopistovalinnat.fi-sivustolla. Ohjeita valintakokeisiin osallistuville julkaistaan myös lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivulla https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/ohjeita-valintakokeeseen.

 

Valintakokeessa on käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Oma laskin ei ole sallittu. Valintakoejärjestelmään, koejärjestelmän laskimeen sekä kaavaeditoriin on mahdollista tutustua etukäteen testisivulla  https://testikoe.korkeakouluun.fi/

 

Valintakoemateriaali

Lääketieteellisten alojen valintakoe vuoden 2024 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisiin (LOPS21) biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin opintoihin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin sekä valintakokeeseen mahdollisesti sisältyvään aineistoon. Valintakokeeseen 2024 ei sisälly ennakkomateriaalia.

 

Valintakoepaikat

Lääketieteellisten alojen valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Hakijan tulee ilmoittaa Opintopolussa yhteishaun hakemuksella paikkakunta, missä suorittaa valintakokeen. Valintakoepaikan valinta on sitova, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa.

 

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden tulee huomioida kielitaidon osoittamiseen liittyvät vaatimukset jo hakuvaiheessa. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakiessaan suomenkieliseen koulutusohjelmaan tai suomenkieliselle opintolinjalle. Hakiessaan Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle, hakijan on puolestaan osoitettava ruotsin kielen taito. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman ja eläinlääketieteen kandiohjelman hakukohteissa kielitaidon voi osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä.

Kielitaitovaatimukset voi tarkistaa sivulta https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen

 

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026 alkaen

Lääketieteellisillä aloilla noudatettava todistusvalinnan pisteytys vuodesta 2026 alkaen on julkaistu yliopistovalinnat.fi-sivustolla.

« Takaisin uutisarkistoon