Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Behörighet att ansöka

Till alla ansökningsobjekt inom det medicinska utbildningsområdet kan en person söka som avlagt:
  • finländsk studentexamen,
  • IB-, EB-, Reifeprüfung (RP)/Deutsches Internationales Abitur-examen eller Cambridge Advanced International Certificate of Education-examen (AICE), 
  • en minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier,
  • yrkesinriktad grundexamen som fristående examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa,
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

 

För dem som avlagt studentexamen är ansökan avsedd också för dem som avlägger studentexamen våren 2019.

 

En sökande som har skaffat sig högskolebehörighet utomlands kan söka till ansökningsobjekt på det medicinska utbildningsområdet genom att delta i samma obligatoriska urvalsprov på svenska eller finska som sökande som har avlagt examen i Finland. Antagningen görs på grundval av urvalsprovet, eftersom sökande som har fått högskolebehörighet utomlands inte får initialpoäng för sin examen.

 

Den sökande ska ange om hen vill skriva urvalsprovet på svenska eller finska. När språket för urvalsprovet väljs ska språkkunskapskraven beaktas. Vid ansökan till den finskspråkiga och/eller svenskspråkiga studielinjen ska den sökande visa att hen har de språkkunskaper som krävs på studielinjen. Läs mer om att visa språkkunskaper.

Senast ändrad 30.10.2018