Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet 2019
Urvalsprov och principerna för ett bra svar
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

Ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen www.studieinfo.fi I Högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för den Högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2019 är 20.3-3.4.2019.