Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Dessa sidor gäller antagningen 2019. Sidan uppdateras inom kort.
Information om antagningen 2020 på finska
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

Ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen www.studieinfo.fi I Högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för den Högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2019 är 20.3-3.4.2019.