Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Att börja studera
inom det medicinska
utbildningsområdet.
Gemensamma ansökan
är 14.3-28.3.2018.
Läs mera
Ansökan
Det medicinska utbildningsområdet
Studier

Ansökan till examensprogrammen för medicin, odontologi och veterinärmedicin inom det medicinska utbildningsområdet sker via det elektroniska ansökningssystemet för högskolor på adressen www.studieinfo.fi I Högskolornas gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningstiden för den Högskolornas gemensamma ansökan för utbildningar som inleds hösten 2018 är 14.3-28.3.2018.