Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Att visa språkkunskaper

Du måste redan i ansökningsskedet meddela vilket språk du skriver urvalsprovet på, och anmälan är bindande. Urvalsprovet kan skrivas på finska eller svenska. När du väljer språket för urvalsprovet ska du beakta språkkunskapskraven. Efter ansökningstiden kan du inte längre ändra språket som du angett på ansökningsblanketten. Vid ansökan till den finska och/eller den svenska studielinjen i medicin, eller till den finska studielinjen i odontologi, ska den sökande visa att hen har de språkkunskaper som krävs på studielinjen. Vid ansökan till både svenska och finska studielinjen, ska den sökande visa att hen har språkkunskaper som krävs både studielinjen.

Om du måste visa dina språkkunskaper ska du lämna in ett intyg på språkkunskaperna under ansökningstiden eller senast 10.4.2019 före kl. 15.00 till det universitet som är ditt förstahandsalternativ. Om du söker till den svenska studielinjen i utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet, ska intyget över språkkunskaper lämnas in till Helsingfors universitet.

Språkkunskapskrav för det finskspråkiga utbildningsprogrammet/den finskspråkiga studielinjen

Sökande som söker till det finskspråkiga utbildningsprogrammet/den finskspråkiga studielinjen och skriver urvalsprovet på finska det ansökningsåret måste ha språkkunskaper på studienivå i finska. När en sökande till det finskspråkiga utbildningsprogrammet/den finskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på finska krävs det att hen har kunskaper i finska på studienivå, vilket kan visas med att skriva urvalsprovet på finska det ansökningsåret. När en sökande till det finskspråkiga utbildningsprogrammet/den finskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på svenska krävs det att hen har kunskaper i finska, som kan visas på något av följande sätt:

 1. Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska som  ger högskolebehörighet.
 2. Godkänt vitsord i finska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 3. Godkänt studentexamensprov i finska som modersmål (finländsk studentexamen).
 4. Studentexamensprov i finska som andraspråk avlagt med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M).
 5. Extra studentexamensprov i finska som modersmål avlagt med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M).
 6. Studentexamensprov i finska som andra inhemska språk:
    - avlagt med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) för lång lärokurs (A-språk)
    - avlagt med minst vitsordet laudatur (L) för medellång lärokurs (B-språk).
 7. IB-examen: provet i finska på A-nivå avlagt med godkänt vitsord.
 8. IB-examen: provet i finska på B-nivå avlagt med minst vitsordet 5.
 9. EB-examen:
    - provet i finska som L1-språk avlagt med godkänt vitsord.
    - provet i finska som L2-språk avlagt med minst vitsordet 7.
 10. RP-examen vid Tyska skolan i Helsingfors / eller motsvarande resultat i DIA-examen:
    - godkänt prov i finska som modersmål
    - provet i finska som andra språk avlagt med minst vitsordet 8.
 11. Godkända studier i finska motsvarande den grundläggande utbildningens lärokurs vid distansskolan Kulkuri.
 12. Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) genomförd med minst färdighetsnivå 4 i alla delområden (läsförståelse, skriftlig färdighet, hörförståelse, muntlig färdighet).
 13. Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god förmåga i alla delområden (förmåga att använda språket i tal och skrift samt förmåga att förstå språket).
 14. Språkprovet vid Helsingfors universitets eller något annat universitets språktjänster eller språkcentrum i delområdena läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga färdigheter: med medeltalet färdighetsnivå 4 (B2) då skalan 1–6 används.
 15. Högskoleexamen/högskolestudier:
   - den sökande har avlagt högskoleexamen med finska som undervisningsspråk
   - den sökande har skrivit åtminstone det skriftliga slutarbetet för lägre högskoleexamen på  finska
   - den sökande har skrivit ett godkänt mognadsprov på finska vid en högskola
   - den sökande har genomfört följande språkstudier:  
                  - högskoleexamen med finska språket som huvudämne
                  - finska språket 60 sp/35 sv.

 

Språkkunskapskrav för den finskspråkiga studielinjen i odontologi vid Helsingfors universitet

Sökande till den finskspråkiga linjen i utbildningsprogrammet i odontologi kan visa sina språkkunskaper i finska eller svenska genom att skriva urvalsprovet på finska eller svenska. Du måste redan i ansökningsskedet meddela vilket språk du skriver urvalsprovet på, och anmälan är bindande.

 

Om du i den gemensamma antagningen i odontologi söker till den finskspråkiga linjen vid Helsingfors universitet, men också till något annat utbildningsalternativ i odontologi inom samma gemensamma antagning, och skriver urvalsprovet på svenska, ska du visa dina språkkunskaper i finska på något av de sätt som beskrivs i avsnittet ”Språkkunskapskrav för det finskspråkiga utbildningsprogrammet/den finskspråkiga studielinjen”

Språkkunskapskrav för den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet 

Målet för den svenskspråkiga linjen i utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet är att utbilda tillräckligt många läkare med kunskaper i svenska för hela landets behov. Undervisningen vid den svenskspråkiga linjen ges endast delvis på svenska, vissa delar av undervisningen ges alltså på finska även för de svenskspråkiga studenterna. Kunskaper i finska behövs även i kontakten med patienterna. Den som studerar på den svenska linjen måste alltid delta i den svenskspråkiga undervisningen när sådan ordnas.

 

Sökande som söker till den svenskspråkiga linjen och skriver urvalsprovet på svenska det ansökningsåret måste ha språkkunskaper på studienivå i svenska. När en sökande till den svenskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på svenska krävs det att hen har kunskaper i svenska på studienivå, vilket kan visas med att skriva urvalsprovet på svenska det ansökningsåret.

 När en sökande till den svenskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på finska krävs det att hen har kunskaper i svenska, som kan visas på något av följande sätt:

 

 1. Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska som ger högskolebehörighet.
 2. Godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.     
 3. Godkänt studentexamensprov i svenska som modersmål (finländsk studentexamen).
 4. Studentexamensprov i svenska som andraspråk (R2) avlagt med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M).
 5. Extra studentexamensprov i svenska som modersmål avlagt med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M).
 6. Studentexamensprov i svenska som andra inhemska språk:
   - avlagt med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) för lång lärokurs (A-språk)
   - avlagt med minst vitsordet laudatur (L) för medellång lärokurs (B-språk).     
 7. IB-examen: provet i svenska på A-nivå avlagt med godkänt vitsord.                  
 8. IB-examen: provet i svenska på B-nivå avlagt med minst vitsordet 5.
 9. EB-examen:             
   - provet i svenska som L1-språk avlagt med godkänt vitsor
   - provet i svenska som L2-språk avlagt med minst vitsordet 7.
 10. Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) med minst färdighetsnivå 4 i alla delområden (läsförståelse, skriftlig färdighet, hörförståelse, muntlig färdighet).
 11. Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god förmåga i alla delområden (förmåga att använda språket i tal och skrift samt förmåga att förstå språket).
 12. Språkprovet vid Helsingfors universitets eller något annat universitets språktjänster eller språkcentrum i delområdena läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga färdigheter: med medeltalet färdighetsnivå 4 (B2) då skalan 1–6 används.
 13. Språkprovet TISUS (Test i svenska för universitetsstudier) som ordnas i Sverige avlagt till alla delar.
 14. Godkänt prov i svenska som ordnats av Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet i samband med antagningarna 1988–2012.
 15. Högskoleexamen/högskolestudier:
   - den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska som undervisningsspråk
   - den sökande har skrivit åtminstone det skriftliga slutarbetet för lägre högskoleexamen på svenska
   - den sökande har skrivit ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola
   - den sökande har genomfört följande språkstudier:
          - högskoleexamen med svenska/nordiska språk som huvudämne
          - svenska/nordiska språk 60 sp/35 sv.

 

Språkkunskaper i veterinärmedicin

Vid ansökan till kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin ska den sökande visa att hen har språkkunskaper på studienivå i finska eller svenska. Den sökande måste redan i ansökningsskedet meddela vilket språk hen skriver urvalsprovet på. Sökande kan visa språkkunskaper på studienivå genom att skriva urvalsprovet på finska eller svenska det ansökningsåret.

 

Gå tillbaka till sidan Behörighet att ansöka »

Senast ändrad 01.11.2018