Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Aikaisempien vuosien valintakokeita

Tällä sivulla esitellään lääketieteellisten alojen valintakoetehtävät sekä hyvän vastauksen piirteet vuosilta 2007–2017. På den här sidan finns urvalsprovet och principerna för ett bra svar från åren 2007-2017.