Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Tiedote 9.4.2020