Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

Kalkylatorer som får användas vid urvalsproven
inom det medicinska utbildningsområdet 2020

I urvalsprovet får endast användas en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division). Inga andra räknare eller matematiska hjälpmedel (t.ex. tabeller, bruksanvisningar till kalkylatorer eller programkort) får användas.

 

Universitetet delar inte ut reservräknare vid provet, så den sökande kan ta med sig en extra räknare, som också ska uppfylla kraven.

 

Exempel på tillåtna kalkylatorer

Obs! Kalkylatorernas modeller och modellkoder kan variera beroende på försäljningsområde, tidpunkt eller någon annan liknande orsak. Återförsäljarna använder inte heller alltid tillverkarens hela modellbeteckning i sin marknadsföring. Det lönar sig därför att alltid skilt kontrollera att kalkylatorn uppfyller de krav som här ställs. Också andra kalkylatorer som uppfyller de krav som här ställs får användas.

 

Gå tillbaka till sidan Anvisningar för urvalsprovet »

Senast ändrad 20.11.2019