Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

Den sökande kan använda provsystemets funktionsräknare i urvalsprovet. Den sökande får använda egen kalkylator i urvalsprovet, men endast en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna tillåts. Provsystemets funktionsräknare är tillgänglig i urvalsprovet. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn.

 

Funktionerna i provsystemets räknare:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens och allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna πoch e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet Minoch hämtas ur minnet Mout.

 

Kalkylatorer som får användas vid urvalsproven inom det medicinska utbildningsområdet 2022

I urvalsprovet får endast användas en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division). Inga andra räknare eller matematiska hjälpmedel (t.ex. tabeller, bruksanvisningar till kalkylatorer eller programkort) får användas. Mer detaljerad beskrivning på finska sidor https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakokeessa-sallittavat-laskimet

 

Universitetet delar inte ut reservräknare vid provet.

 

Gå tillbaka till sidan Anvisningar för urvalsprovet »

Senast ändrad 06.04.2022