Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

BIlagor till ansökan

Den som ansöker inom ramarna för den gemensamma ansökan ska foga de bilagor som behövs för att påvisa behörigheten samt eventuella andra behövliga bilagor till ansökningsblanketten i tjänsten Studieinfo.fi antingen i samband med att ansökan sänds eller senast den 6 april 2023 före kl. 15.00. Om du inte fogar dessa till din ansökan inom utsatt tid, kan du inte betraktas som behörig i antagningen av studerande och din ansökan till ett universitet kan inte godkännas.

 

Om bilagor behövs för din ansökan informeras du om detta på ansökningsblanketten. Bilagorna till ansökan fogas i regel till ansökan i elektronisk form i tjänsten Studieinfo.fi. Om du inte kan spara en bilaga i elektronisk form ska du kontakta tjänsterna för sökande vid det ansökningsmål du placerat på första plats i den gemensamma ansökan.

 

Du kan kontrollera vart bilagorna ska sändas på din egen ansökningsblankett i tjänsten Studieinfo.fi. Anvisningar om lämna in bilagor finns också på universitetens webbsidor om antagning av studerande:

Helsingfors universitet

Östra Finlands universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

 

Senast ändrad 25.10.2022