Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

VALINTOJEN TOTEUTUS 2020

Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi lääketieteellisten alojen valintaperusteisiin on jouduttu tekemään muutoksia. Kaikki tiedot muutoksista ja valintojen toteutuksesta keväällä 2020 julkaistaan keskitetysti tällä verkkosivulla.

Tällä sivulla on julkaistu tarkennettuja ohjeita hakijoille. 

 

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen hakukohteiden valintaperusteisiin on tullut muutoksia sekä todistusvalintaan, että valintakoevalintaan.

Muutokset valintojen toteutuksessa keväällä 2020 (tietoja päivitetty 7.5., 30.6.)

Ändringar i antagningen av nya studerande våren 2020

 

Lääketieteellisten alojen valintaperusteet 2020 kokonaisuudessaan (sisältäen muutokset)

 

Muutosten myötä myös hakukohteiden aloituspaikkamääriin eri valintaryhmissä on tullut muutoksia. Kooste lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen hakukohteiden aloituspaikoista. 

 

Todistusvalinta

Lääketieteellisten alojen todistusvalinnan tulokset on julkaistu 15.5. Hakijat voivat tarkistaa tuloksensa Oma Opintopolku –palvelusta.

Todistusvalinnan pisterajat 18.5. tilanteen mukaisena

 

Valintakoevalinta

Valintakokeen ensimmäisen vaihe 19.5.2020

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulokset

Voit tarkistaa yllä olevasta listasta ensimmäisen vaiheen valintakokeesta saamasi pisteet Opintopolun hakemusnumerosi perusteella. Listaan on hakemusnumeroiden kohdalle merkitty myös tieto kutsumisesta toisen vaiheen valintakokeeseen. Oman hakemusnumerosi näet Oma Opintopolku -palvelusta. Hakemusnumerosi koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulos ei näy Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Valintakokeen näytöstä tullaan ohjeistamaan erikseen myöhemmin yhteisvalinnan verkkosivulla. Hakijalla on oikeus saada tarkempia tietoja suorituksestaan vasta, kun opiskelijavalintapäätökset on annettu ja muutoksenhakuaika 14 vrk on alkanut. Oikaisua voi hakea lopullisten valintatulosten julkaisun jälkeen 15.7.-29.7 klo 15:00 välisenä aikana. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen tullaan päivittämään yhteisvalinnan sivulle https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnan-tulokset.

 

Lääketieteellisten alojen ja biolääketieteen valintakoetehtävät ja vastaukset 19.5.2020 (päivitetty 28.5.2020)

 

Ensimmäinen vaihe toteutettiin sähköisenä etäkokeena. Sähköinen etäkoe pidettiin aiemmin ilmoitettuna valintakoeajankohtana 19.5.2020, kello 9.00. Kokeen suoritusaika oli kaksi tuntia (sekä mahdollinen lisäaika 10 %), jonka lisäksi kokeen tekniset järjestelyt saattoivat lisätä kokeen kokonaiskestoa. Koetta ei voinyt tehdä muuna ajankohtana. Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitettiin myös sähköpostilla hakijan opintopolussa olevaan sähköpostiosoitteeseen.

 

Hakija tarvitsee kokeen suoritukseen kaavaliitteen, joka on saatavilla tästä:
kaavaliite valintakokeeseen 19.5.

De sökande behöver en bilaga med formler för provet. Bilagan finns här:
bilaga med formler för urvalsprovet 19.5


Hakija tekee kokeen itsenäisesti omalla tietokoneella etänä. Tarvitset kokeen tekemiseksi toimivan tietokoneen, verkkoyhteyden ja rauhallisen tilan. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on valintakoepäivänä käytössäsi koejärjestelmän vaatimukset täyttävä tietokone. 

 

Saat henkilökohtaisen kutsuviestin valintakokeeseen kolme arkipäivää ennen koetta sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut Opintopolun hakulomakkeella. Kutsuviestissä tulee olemaan henkilökohtainen kirjautumislinkkisi järjestelmään sekä henkilökohtainen kirjautumisaika, jolloin järjestelmään tulee kirjautua. Koejärjestelmään kirjautuminen on porrastettu, joten kirjautumisaikasi saattaa olla hyvinkin lähellä kokeen ilmoitettua alkamisaikaa klo 9.00 (päivitetty tieto). Riippumatta ilmoitetusta kirjautumisajastasi, sinulla on käytössäsi kokeen koko suoritusaika.

 

Yleiset ohjeet yliopistojen valintakokeista AMK-koejärjestelmällä: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/.  (på svenska)
Lue ohjeet huolellisesti! Yleisissä ohjeissa on lisätietoa mm. järjestelmävaatimuksista, kirjautumisesta kokeeseen sekä toimintaohjeita kokeeseen.

 

Valintakoetehtävien suorittamiseen soveltuu alkuperäisissä valintaperusteissa kuvatun mukainen laskin. Kokeessa on myös käytettävissä AMK-koejärjestelmän funktiolaskin. Hakijan tulee suorittaa valintakoe sillä kielellä minkä hän on hakulomakkeella ilmoittanut (suomi/ruotsi).

 

Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kirjautumalla kokeeseen hakija myös vakuuttaa, että tekee kokeen itsenäisesti käyttämättä ulkoisia tietolähteitä eikä jaa kokeen sisältöä julkisesti.

 

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

 

Valintakokeen toinen vaihe 10.6.2020

Lääketieteellisten alojen ja biolääketieteen valintakoetehtävät ja
hyvän vastauksen piirteet (päivitetty 6.7.2020) toisen vaiheen valintakokeessa 10.6.2020.

 

Valintakokeen toiseen vaiheeseen valitaan kaksi kertaa valintakoevalinnan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita. Valinta tehdään ensimmäisen vaiheen valintakokeessa saavutetun pistemäärän perusteella.

 

Toisen vaiheen valintakoe pidetään keskiviikkona 10.6.2020 klo 10 – 14 fyysistä läsnäoloa edellyttävänä kokeena. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa. Eläinlääketieteen valintakoe tulee suorittaa siellä paikkakunnalla, minkä hakija on ilmoittanut hakulomakkeella koepaikakseen (Helsinki tai Oulu). Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä.

 

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan ohjeet valintakokeisiin osallistuville 

Valintakokeessa sallittavat laskimet 

 

Lisäksi on tärkeä tutustua oman koepaikkasi yliopiston omiin tarkentaviin ohjeisiin. Saat viimeistään 2 päivää ennen valintakoetta tarkentavan ohjeviestin valintakoejärjestelyistä suoraan sieltä yliopistosta, missä sinun tulee tehdä valintakokeesi. Valintakokeissa noudatetaan poikkeusjärjestelyitä, joiden tavoitteena on taata turvallinen koetilanne. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että luet ohjeet kokeisiin osallistuville huolellisesti ja olet ajoissa paikalla koepaikalla.  

 

Tarkistathan, että sinulla ei ole ilmoittamasi sähköpostiosoitteen postilaatikko täynnä. Tarkentavia ohjeita sisältävät viestit eivät tavoita sinua, mikäli sähköpostissasi ei ole tilaa uusille viesteille. 

 

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun toisen vaiheen valintakokeen osalta tiedoksesi sähköpostitse.

 

 

 

Viimeksi päivitetty 12.10.2020