Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

TODISTUSVALINTA LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN OPISKELIJAVALINNASSA 2020 ALKAEN

Lääketieteelliset alat ottavat käyttöön todistusvalinnan osana opiskelijavalintojaan vuoden 2020 opiskelijavalinnassa. Todistusvalinnalla valittaville tullaan varaamaan enintään 51 % aloituspaikoista jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnan lisänä säilyy valintakoe, josta saatavien pisteiden perusteella valittaville varataan kussakin hakukohteessa 49 % aloituspaikoista.

Todistusvalinnan valmistelu perustuu selvityksiin lääketieteellisille aloille hakeneiden ja hyväksyttyjen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamista aineista sekä koelaskelmiin aikaisempien vuosien hakija-aineistojen pohjalta. Valinnassa huomioitavaksi on valittu lääketieteellisten alojen kannalta keskeiset aineet. Todistusvalinnassa käyttöön otettavalta pisteytysmallilta on edellytetty riittävää erottelukykyä alalle hakevien hyvien hakijoiden joukossa.

 

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnassa hakija saa pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Pisteitä voi saada kuudesta ylioppilastutkinnon aineen arvosanasta:

    1) äidinkieli
    2) matematiikka (pitkä tai lyhyt)
    3) biologia
    4) kemia
    5-6) kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista
            - fysiikka
            - enintään yksi ainereaali
            - enintään yksi kieli.

Yhdestä aineesta huomioidaan pisteet vain kerran. Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä, mutta hakija huomioidaan kuitenkin todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys (pdf)

Käytettävä pisteytys on kuvattu myös Opintopolku.fi -sivuilla. Todistuspisteitä annetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB‐ tai EB‐tutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai Rp/DIA‐tutkinnon Suomessa suorittaneille hakijoille. 

Todistusvalintaan ei ole asetettu pisteytyksessä saatavaksi edellytettävää vähimmäispistemäärää eikä kynnysehtoja suoritetuiksi edellytettävien aineiden tai arvosanojen osalta.

 

Tasapistesäännöt

 

Tasapistesääntöjä käytetään, jos pisteytystaulukon mukaan järjestetyssä todistusvalintajonossa on hakukohteen kiintiön katkaisukohdassa useampi kuin yksi hakija. Hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy tässä tilanteessa pisteytystaulukon mukaisten pisteiden perusteella seuraavassa ainejärjestyksessä katsottuna: 1) äidinkieli, 2) matematiikka, 3) biologia, 4) kemia, 5) parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista.

Mikäli tasapistesääntöjen jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasapisteissä, hakukohteeseen ei valita ketään näistä vielä tasapisteissä olevista. Mahdolliset todistusvalinnassa täyttämättä jääneet aloituspaikat siirretään täytettäväksi valintakoemenestyksen perusteella valintakoejonossa.

Viimeksi päivitetty 13.06.2019