Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnalla valittaville varataan enintään 51 % aloituspaikoista jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä sekä lääketieteessä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintajärjestys määräytyy ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.

 

Todistusvalinnan pisteytys ja kriteerit perustuvat selvityksiin lääketieteellisille aloille hakeneiden ja hyväksyttyjen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamista aineista sekä koelaskelmiin aikaisempien vuosien hakija-aineistojen pohjalta. Valinnassa huomioitavaksi on valittu lääketieteellisten alojen kannalta keskeiset aineet. Todistusvalinnassa käyttöön otettavalta pisteytysmallilta on edellytetty riittävää erottelukykyä alalle hakevien hyvien hakijoiden joukossa. Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys on voimassa vuoteen 2025 saakka.

 

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnassa hakija saa pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Pisteitä voi saada kuudesta ylioppilastutkinnon aineen arvosanasta:

    1) äidinkieli
    2) matematiikka (pitkä tai lyhyt)
    3) biologia
    4) kemia
    5-6) kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista
            - fysiikka
            - enintään yksi ainereaali
            - enintään yksi kieli.

Yhdestä aineesta huomioidaan pisteet vain kerran. Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä, mutta hakija huomioidaan kuitenkin todistusvalinnassa. 

 

Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys (pdf)

Käytettävä pisteytys on kuvattu myös Yliopistojen todistusvalintojen pisteytykset –sivustolla.

 

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Tutkintojen pisteytys on kuvattu Yliopistojen todistusvalintojen pisteytykset –sivustolla.  

 

Todistusvalinta on kohdennettu vain ylioppilastutkinnon suorittaneille (esim. ammattitutkinnon suorittaneita, jotka ovat suorittaneet yo-tutkinnon osakokeita, ei huomioida todistusvalinnassa). Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis. Ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden hakea koulutukseen mutta tällaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja ei kuitenkaan pisteytetä.

 

Todistusvalintaan ei ole asetettu pisteytyksessä saatavaksi edellytettävää vähimmäispistemäärää eikä kynnysehtoja suoritetuiksi edellytettävien aineiden tai arvosanojen osalta.

 

Hakijan ei tarvitse ilmoittaa hakevansa todistusvalinnassa. Hakija huomioidaan todistusvalinnassa, jos hakija on ensikertalainen hakija ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon tai RP/DIA-tutkinnon Helsingin Saksalaisessa koulussa.

 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2022 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 17.5.2022. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

 

Todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijoiden on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

 

Tasapistetilanne

Tasapistesääntöjä käytetään, jos pisteytystaulukon mukaan järjestetyssä todistusvalintajonossa on hakukohteen kiintiön katkaisukohdassa useampi kuin yksi hakija. Hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy tässä tilanteessa pisteytystaulukon mukaisten pisteiden perusteella seuraavassa ainejärjestyksessä katsottuna: 1) äidinkieli, 2) matematiikka, 3) biologia, 4) kemia, 5) parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista. Mikäli tämänkin jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasasijalla, ratkaisee valinnan arpa. Mahdolliset todistusvalinnassa täyttämättä jääneet aloituspaikat siirretään täytettäväksi valintakoemenestyksen perusteella valintakoevalinnassa.

 

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

 

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittavan hakijan on toimitettava ennakkoarvio, josta pisteet voidaan laskea (IB-tutkinto: Candidate Predicted Grades; DIA-tutkinto: ennakkoon saatava tutkintotodistuksen arvosanasivu sekä vastaavuustodistus).  Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, ehdollinen hyväksymispäätös raukeaa. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Viimeksi päivitetty 27.10.2021