Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Kansainväliset ylioppilastutkinnot

Hakijalle annetaan valinnassa todistuspisteitä suoritetusta IB-, EB- sekä Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinnosta. Hakukeväänä IB- ja EB-tutkinnon suorittaneen todistuspisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Keväällä 2019 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi koulun antama ennakkoarviointi, josta käy ilmi tutkinnon yhteispistemäärä. Todistuspisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB-, Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinnon, hänelle annetaan todistuspisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB, Reifeprüfung/DIA) pisteytyksessä käytetään skaalausta: Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden maksimipistemäärällä.

 

IB-tutkinto

International baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45.  Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimipistemäärällä (36).

 

EB-tutkinto

European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimipistemäärällä (36).

 

Reifeprüfung/DIA -tutkinto

Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp)/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 300:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimipistemäärällä (36).

 

Muut kansainväliset tutkinnot

Cambridge Advanced International Certificate of Education –tutkinnon (AICE) suorittaneiden mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa todistuspisteitä AICE-tutkinnon todistuksestaan.

 

Myös ulkomailla suoritetusta IB- tai EB-tutkinnosta voi saada todistuspisteet. Muulla tutkinnolla ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa pisteitä ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.

 

Hakemuksen liitteet

Muistathan toimittaa hakemuksesi liitteeksi kopion tutkintotodistuksesta tai keväällä valmistuvien osalta oppilaitoksen antaman ennakkoarvion, josta käy ilmi tutkinnon yhteispistemäärä. Tietoa hakemuksen liitteistä ja linkit yliopistojen liitteiden toimituksen ohjesivuille löydät tästä.

Viimeksi päivitetty 29.10.2018