Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (YEK)

YEK-vaiheen lääkärin tulee suorittaa koulutusyksikön hyväksymä tai järjestämä vähintään 16 tunnin terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävä kurssimuotoinen koulutus.

 

Koulutukset yliopistoittain

Hallinnon ja sosiaaliturvan 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus perehdyttää sinut terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään.

 

Seuraavan koulutuksen tiedot löydät Yleislääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen tiimin sivuilta.

Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä -koulutus (16 t) järjestetään Itä-Suomen yliopistossa kerran vuodessa. Koulutukseen kuuluu verkkokurssi ja kaksi lähiopetuspäivää, jotka pidetään loppukeväästä.

 

Verkkokurssi alkaa noin seitsemän viikkoa ennen lähipäiviä. Aiheita on yhteensä viisi, joihin liittyy tehtäviä ja keskustelua. Tehtävät tehdään niille varattuna, etukäteen ilmoitettuna ajanjaksona. Yhtä tehtävää kohden on varattu aikaa 5-6 pv, muina aikoina tehtäväalue on suljettu. Tehtäväalueella vastataan kysymyksiin ja keskustellaan aiheesta muiden kanssa. On tärkeää pysyä aikataulussa, jotta jokaisesta tehtävästä saa merkinnän. Kun kaikki tehtävät on suoritettu, voi kurssin päätteeksi tulostaa itselleen todistuksen suoritetusta verkkokurssista.

 

Verkkokurssi ja lähiopetuspäivät ovat kokonaisuus, joita ei voi tehdä erikseen.

 

Kevään 2021 koulutuksen lähiopetuspäivät järjestettiin 26.-27.5.2021 etäyhteydellä. Koulutukseen kuuluva verkkokurssityöskentely tapahtui Moodlessa 29.3. - 18.5.2021.

046015J Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä -kurssi

 

Järjestäjä:
PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö ja lääketieteellinen tiedekunta, yleislääketieteen oppiala. Koulutuksen järjestämisestä vastaa perusterveydenhuollon yksikön asiantuntijalääkäri Oili Junttila ja käytännön asioita hoitaa koulutuspalvelut.

Vastuukouluttajina toimivat professori Markku Timonen ja professori Juha Auvinen.
Yhteydenotot: oili.junttila(at)oulu.fi,

 

Aika:
Verkkokurssi Moodle-alustalla toteutetaan kouluttautujan oman aikataulun ja harkinnan mukaan 3.-7.5. aikana. Tähän haetaan koulutusvapaa työnantajalta yhdelle em. päivistä. Tämä osio vaatii vähintään 8 tuntia opiskelua.

Toinen osio koulutuksesta toteutetaan kouluttajien johdolla 11.5.21 pandemian vuoksi virtuaalikoulutuksena Zoomin avulla ja tähän haetaan toinen koulutusvapaa.

 

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittaville lääkäreille.
Ensisijalla koulutukseen ovat Oulun yliopiston YEK-opiskelijat.

Tarkempi ohjelma 11.5.21 koulutuspäivää varten tulee näkyviin Moodleen ja mahdollisesti tälle sivulle myöhemmin sen tarkentuessa. Se toteutetaan virtuaalisesti. Koulutuksessa edellytetään toimivaa kameraa ja mikkiä sekä kameran käyttöä kaikessa ryhmäopetuksessa sekä keskusteluosioissa.

 

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan WebOodissa.

Huomaathan, että sinun tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi, jotta voit ilmoittautua koulutukseen ja osallistua siihen. Ilmoittautuminen on auki 1.4.-20.4.2021. Tämän jälkeen mukaan voivat ilmoittautua myös muiden kuin Oulun yliopiston YEK-opiskelijat, mikäli paikkoja on jäljellä ad. 27.4.2021 asti. Ilmoittautumisajan jälkeen teidät liitetään Moodlen oppimisympäristön kurssialustalle, josta löytyy ohjeet ja sisällöt verkkokurssiosion suorittamiseen.

 

Muiden yliopistojen yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan koulutuspalveluihin osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto. Huom! JOO-opinto-oikeuden saaneiden tulee myös ilmoittautua koulutukseen WebOodin kautta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Yleislääketieteen oppiaine järjestää vuosittain Kelan kanssa kaksi koulutuspäivää, joihin osallistuminen voidaan lukea hyväksi yleislääketieteen erityiskoulutuksessa vaadittavaan teoreettiseen koulutukseen (16 tuntia).

 
Lisäksi yleislääketieteen oppiaine on järjestänyt yhdessä Medimercin kanssa vuosina 2012-2016 YEK-koulutuksen aiheena Juridiikka lääkärin työssä.
 
YEK-teoriakoulutusten suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opintorekisteriin.
 
Ajanjaksolla 2012-2016 suoritetusta kolmesta eri sisältöisestä YEK -teoriakoulutuksesta (Sairausvakuutus, Sosiaalivakuutus, Juridiikka lääkärin työssä) hyväksytään 1 opintopiste moniammatillisen johtamiskoulutuksen teoriaopintoihin.
 
Koulutukset:
 
SYKSY 2021

Sairausvakuutus, lähiopetuspäivä perjantaina 19.11.2021 toteutetaan lähiopetuksena (Alhopuro -sali, Medisiina D) tai Zoom -sovelluksen avulla klo 9-15.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia sairausvakuutukseen liittyviä asioita kuten matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa ja työkykyä. Lisäksi käsitellään valtion rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Verkkokurssi alkaa 25.10.2021. Ilmoittautumislinkki tulee tälle sivulle myöhemmin.

 

KEVÄT 2021

Sosiaalivakuutus, lähiopetuspäivä perjantaina 19.3.2021 toteutetaan etäkoulutuksena Zoom -sovelluksen avulla klo 9 - 14.

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa menestyksellisesti käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.

Kurssin ohjelma

_____________________________________________________________

SYKSY 2020

Sairausvakuutus, lähiopetuspäivä perjantaina 20.11.2020 toteutetaan etäkoulutuksena Zoom -sovelluksen avulla klo 9-13.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia sairausvakuutukseen liittyviä asioita kuten matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa ja työkykyä. Lisäksi käsitellään valtion rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.
Kurssin ohjelma

__________________________________________________________

Kevät 2020:

Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä, lähiopetuspäivä perjantaina 27.3.2020, klo 9-15.

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa menestyksellisesti käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.

Verkkotyöskentely Moodle -oppimisympäristössä alkaa 28.2.2020. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien. Lähiopetuspäivänä perjantaina 27.3.2020 käsitellään asiantuntijoiden johdolla osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käytyä pohdintaa.

Viimeksi päivitetty 16.06.2021