Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Yle-erikoistuvien valtakunnallinen koulutusuudistusinfo

14.10.2022

Tule kuulemaan ja keskustelemaan erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen mukaan tuomista muutoksista yleislääketieteen erikoistujan näkökulmasta. Syksyn 2022 aikana järjestetään kaksi valtakunnallista koulutusuudistusinfoa yleislääketieteen erikoistuville. Aiheina mm. erikoistuvan etapit ja niiden käyttö, ohjaustyökalut ja ELSA YLE-erikoistuvan näkökulmasta. Infot järjestetään samansisältöisinä webinaareina Zoomin välityksellä. Etukäteisilmoittautumista ei ole. Tervetuloa!

Ohjelma / Perjantai 14.10.2022 klo 12-14

 

Osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen osaamisalueet, -tavoitteet ja yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit

 • CanMEDS-osaamiskehikko
 • Osaamistavoitteet ja niiden etapit
 • Etappien käyttö

Osaamisen arviointi terveyskeskustyössä

 • Osaamisen arvioinnin periaatteet
 • Osaamisen arvioinnin sisältö
 • Työvälineiden soveltuvuus eri osaamisalueiden arviointiin

Ohjauksessa käytettävät työvälineet

 • Vastaanottotapahtuma
 • Potilastapauskeskustelu
 • Yhteistyötaidot
 • Potilaspalaute
 • Muita havainnoinnin ja työssä tapahtuvan arvioinnin keinoja  

ELSA Yle-erikoistuvalle

 

Infon Zoom-linkki:

https://tuni.zoom.us/j/64103502627  

Meeting ID: 641 0350 2627 

« Takaisin tapahtuma-arkistoon