Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Ohjeet hakemiseen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta

 

Haku- ja valintamenettely pähkinänkuoressa:

Seuraava haku syyskuussa 2021osoitteessa Opintopolku.fi

  • Koko luvuvuoden aloituspaikat ovat haettavissa syksyn päähaussa. Syksyn haussa täyttämättä jääneet aloituspaikat ovat haettavissa kevään lisähaussa. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisaloilla aloituspaikkoja voidaan avata lisää kevään lisähakua varten
  • Hakijoiden alkupisteytys työkokemuksen ja tieteellisen kokemuksen perusteella
  • Alkupisteytyksessä menestyneet haastatellaan (30-45 min strukturoitu yksilöhaastattelu)
  • Alkupisteet + haastattelupisteet = Valinnan tulos

 

Seuraava hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on syyskuun alussa. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi. Seuraathan ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja muista myös katsoa roskapostit, mikäli odotat tietoa valinnasta.


Valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät

Yliopistojen vahvistamat aloituspaikkamäärät syksyn 2021 hakukierrokselle löydät tilastotiedoista.


Aloituspaikkamäärät perustuvat selvitykseen Erikoislääkärien koulutustarpeesta vuoteen 2035.

 

Valintaperusteet syksylle 2021 (Voimassa 1.8.2021 alkaen)

 

Valintaperusteista löydät mm. seuraavat tiedot:

 • valintamenettelyn kokonaisuus (alkupisteytys, haastattelu, koejakso)
 • hakukelpoisuuden osoittaminen
 • hakuprosessi Opintopolku –portaalissa
 • valintamenettelyn aikataulu
 • opinto-oikeuden myöntäminen
 • valinnan oikaisumenettely

 

Työkertymän laskemisessa käytetään excel-laskuria, joka löytyy Opintopolun hakemuslomakkeelta ja täältä.

 

Valintojen aikataulu ja tulokset, syksy 2021

 

Syyskuu Hakuaika 1.9.2021 klo 8:00 - 13.9.2021 klo 15.00. Opintopolku.fi
Lokakuu 1. Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.
2. Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta päätöksen.
3. Haastattelukutsut lähetetään alkupisteytyksessä menestyneille
Marraskuu Haastattelut 8.11.-21.11. 2021
 • Haastattelukutsut lähetetään n. kaksi viikkoa ennen haastattelua
 • Haastatteluajat löydät taulukon alta
Joulukuu Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 16.12.2021
Tammikuu 1. Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan Opintopolussa viimeistään 3.1.2022 klo 15.00. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.
2. Oikaisupyynnöt tiedekuntaan viimeistään 3.1.2022 klo 15.00.
3. Päätökset oikaisupyyntöihin.

 

 • Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintotodistus, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla
 • Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Valviran päätös) ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa todistus myös osalaillistuksesta (laillistus, joka seurannut välittömästi HLL-tutkinnon jälkeen)
 • Tohtorin tutkinnon suorittaneilta yliopiston myöntämä tutkintotodistus
 • Yliopiston läsnäolotodistus, josta käy ilmi tohtorintutkinnon suoritusoikeus
 • Tieteelliset artikkelit
 • Motivaatiokirje
 • Työtodistukset, joissa tulee näkyä kaikki tiedot keskeytyksistä tai poissaoloista (palkalliset/palkattomat), tai maininta siitä, ettei niitä ole. (Ammatinharjoittajana toimiminen todistetaan luotettavalla selvityksellä toimipaikasta saadulla todistuksella (todistus työskentelystä erikoistuvan lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä.) Todistuksesta tulee ilmetä henkilötiedot, työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä, osa-aikaisuusprosentti tai keskimääräinen viikkotyöaika sekä mahdolliset poissaolot ja keskeytykset.)
 • Todistus suoritetusta YEK koulutuksesta (voit käyttää todistusta todistaaksesi terveyskeskustyön tai työkokemuksen muulta erikoisalalta suoritetuksi)
 • Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa hakijan listaus koulutuksista viimeisen kolmen vuoden aikana sekä yhteenvedossa mainittujen täydennyskoulutusten osallistumistodistukset. Listaukseen tulee liittää seuraavat tiedot: koulutuksen nimi, koulutuksen paikka, koulutuksen päivämäärä, koulutuksen järjestäjä ja koulutuksen tuntimäärä.
 • Tutkinto/koulutustodistus tai Valviran laillistustodistus aikaisemmin suoritetusta erikoislääkärin koulutuksesta (voit käyttää todistusta todistaaksesi terveyskeskustyön tai työkokemuksen muulta erikoisalalta suoritetuksi) tai tutkintotodistus tai Valviran laillistustodistus aikaisemmin suoritetusta erikoishammaslääkärin koulutuksesta, mikäli sellainen on.
 • Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa todistus voimassa olevasta erikoishammaslääkärin opinto-oikeudesta, mikäli sellainen on (voit käyttää todistusta todistaaksesi kliinisen 2 vuoden työkokemuksen täyttymisen).
 • Laskuri excel-tiedostona. Hakijaa pyydetään lisäämään hakemuksensa liitteeksi excel-laskurilla tehty työkertymän laskelma. Laskuri antaa poissaolojen ja keskeytysten osalta vain suuntaa antavan tuloksen. Kertymä tarkistetaan ja vahvistetaan yliopistojen toimesta hakijan alkupisteitä laskettaessa.
  • Huom. Laskuriin ei valitettavasti mahdu kuin vain rajallinen määrä työjaksoja, eikä rivien lisääminen ole mahdollista. Voit kuitenkin tarvittaessa käyttää useampaa laskuria. Voit myös esimerkiksi jatkaa työkokemuksen laskemista seuraavan eli haettavan tai muun alan työkokemuksen taulukkoon (voit kirjoittaa esimerkiksi laskuriin, että työkokemus jatkuu ”haettavan alan taulukossa”). Oikeaan yläkulmaan generoituvat työjaksot tulee muistaa laskea sitten vain yhteen. Tärkeintä on, että nimeät työjaksot ja excelit selkeästi.

Tässä julkaistaan syksyn 2021 haastatteluajat.

 

Helsingin yliopisto

Kaikki erikoisalat eivät ole vielä ilmoittaneet haastatteluajankohtaa.

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 17.09.2021