Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen

Haku erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

 

Koko luvuvuoden aloituspaikat ovat haettavissa syksyn päähaussa. Syksyn haussa täyttämättä jääneet aloituspaikat ovat haettavissa kevään lisähaussa. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisaloilla aloituspaikkoja voidaan avata lisää kevään lisähakua varten

 

Lisäksi erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeminen edellyttää, että hakija on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään 2 vuotta. Oikeudet ja luvat myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) nojalla. Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan tai terveyskeskukseen sidottu.

Erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valtakunnalliseen valintamenettelyyn. Valintamenettelyn tarkoituksena on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella koulutus on tarkoitus pääosin suorittaa. Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus ja haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa, voi hakea uutta opinto-oikeutta osallistumalla valintamenettelyyn. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa. Vanhasta opinto-oikeudesta tulee luopua viimeistään uuden opinto-oikeuden koejakson hyväksymisen jälkeen. 

1.1.2019 alkaen uudet opinto-oikeudet rajataan ajallisesti. Opinto-oikeus erikoislääkärikoulutukseen on voimassa 10 vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutukseen 6 vuotta (poikkeuksena suu- ja leukakirurgia 10 vuotta).

 

Opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi tai erikoishammaslääkäriksi kouluttautumista. Täyslaillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Tarkista lukuvuosi-ilmoittautumista koskeva ohjeistus oman yliopistosi verkkosivuilta. 
 

Helsingin yliopisto:

Jokaisen yliopistossa kirjoilla olevan opiskelijan on ilmoittauduttava vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi alkavalle lukuvuodelle. Ensimmäiseksi lukuvuodeksi sinut on ilmoitettu automaattisesti läsnäolevaksi. Seuraavina lukuvuosina sinun tulee tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen itse. Vain läsnäolevana opiskelijana voit suorittaa yliopiston järjestämiä opintoja. Lukuvuosittainen läsnäoloilmoituksen tekeminen on tärkeää myös, jotta käyttäjätunnuksesi pysyy voimassa. Sinun tulee olla läsnäolevana myös silloin, kun valmistut.

Ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumiseen Helsingin yliopistossa.

 

Oulun yliopisto:

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opiskeluoikeudella opiskeleva, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Ohjeet ilmoittautumiseen.
 

Itä-Suomen yliopisto:

Erikoistuvan ei tarvitse tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista itse, vaan ilmoittautuminen päivitetään yliopiston puolesta automaattisesti lukuvuosittain.
 

Tampereen yliopisto:

Ilmoittautumistieto päivitetään opinto-oikeuden saaneelle opiskelijalle automaattisesti eikä vuosittaista ilmoittautumista tarvitse tehdä.
Ammatillista jatkokoulutusta suorittavat opiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.
 

Turun yliopisto:

EL-koulutusta ja EHL suu- ja leukakirurgian koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 10 vuoden ajan. EHL-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan. Erillistä ilmoittautumista ei tällöin tarvita. 
Edellä mainittujen määräaikojen jälkeen erikoistuvan tulee itse huolehtia läsnäoloilmoittautumisesta. Ohjeet ilmoittautumiseen.

Viimeksi päivitetty 04.01.2022