Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen lisäkoulutusohjelmaan

Lisäkoulutukseen voi hakeutua erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Opinto-oikeuden hakulomake löytyy yliopistokohtaisten ohjeitten alta.

 

Tiedekunta myöntää opinto-oikeuden ja rekisteröi erikoislääkärin lisäkoulutusohjelmaan. Koulutuksen alussa tulee laatia henkilökohtainen koulutussuunnitelma yhdessä lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa.

 

Opinto-oikeus on voimassa 6 vuotta myöntämispäivästä alkaen. Tämä koskee opinto-oikeuksia, jotka on myönnetty 1.8.2019 alkaen. Koulutettava voi tarvittaessa perustellusta syystä anoa ajallisesti rajattuun opinto-oikeuteensa lisäaikaa tiedekunnalta.

Yliopistokohtaiset ohjeet opinto-oikeuden hakemisesta

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lisäkoulutusohjelmaan rekisteröidään erikoislääkäri, jolle koulutuksen vastuuhenkilö on tehnyt koulutussuunnitelman. Rekisteröitymistä varten on täytettävä lomake, ja sen liitteenä oleva opiskelijan perustietolomake.

 

Syksyn 2024 hakuajat

 

Hakemus jätettävä viimeistään (kello 15:45 mennessä) Opinto-oikeus myönnetään
19.8.2024 21.8.2024
16.9.2024 18.9.2024
14.10.2024 16.10.2024
18.11.2024 20.11.2024
16.12.2024 18.12.2024

 

Lomake 

Opinto-oikeutta haetaan sähköisellä e-lomakkeella. 

 

Liitteet

Et voi jättää hakemusta ennen kuin liitteet on liitetty hakemukselle. Varaa siis valmiiksi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa:

  1. EL-todistus, mikäli EL-koulutus on tehty muualla kuin Helsingin yliopistossa 
  2. Valviran päätös oikeudesta harjoittaa erikoislääkärin ammattia
  3. Lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilön puolto oheisella lomakkeella (puollon tulee olla lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilön allekirjoittama) tai vastuuhenkilön sähköpostilla antama puolto

 

Ohjeet

Täytä hakemus huolella. Hakemus tulee täyttää kerralla. Hakemusta ei voi siis tallentaa luonnoksena ja jatkaa myöhemmin täyttämistä. 

 

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat päätöksestä vahvistuksen sähköpostiisi.

Opinto-oikeuspäätös (opiskelutodistus) lähetetään sinulle sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen muutaman viikon kuluessa. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten.

Jatkossa voit halutessasi saada yliopistolta opiskelutodistuksia (suomi/ruotsi/englanti) tarvittaessa.

 

Mikäli hakemustasi pitää täydentää tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

 

Kun koulutus on suoritettu loppuun, Lääketieteellinen tiedekunta myöntää siitä todistuksen. Todistuksen saamista varten lisäkoulutuksen suorittajan tulee täyttää todistushakemuslomake.

 

Lisätiedot

Lisäkoulutusohjelmaan ilmoittaudutaan Lomakkeet -sivulta löytyvällä  hakemuksella. Ilmoittautua voi ympäri vuoden. Hakemukseen on liitettävä erikoislääkärikoulutuksen todistuskopio.

 

Hakemus toimitetaan

  • joko sähköpostitse osoitteeseen erikoislaakarikoulutus@uef.fi
  • tai postitse osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Opintoamanuenssi, PL 1627, 70211 Kuopio.

Opinto-oikeus on voimassa 6 vuotta myöntämispäivästä lukien.

Lisäkoulutusohjelmaan ilmoittaudutaan sähköisellä hakulomakkeella (EL_Hakemus lisäkoulutusohjelmaan)

Lisätietoa e-Forms - sähköisistä lomakkeista

 

Ilmoittautua voi ympäri vuoden. Hakemukseen on liitettävä erikoislääkärikoulutuksen todistuskopio, jos koulutus on suoritettu muualla kuin Oulun yliopistossa.

 

 

Lisäkoulutusohjelmaan ilmoittaudutaan Lomakkeet -sivulta löytyvällä  hakemuksella.

Ilmoittautumistieto päivitetään opinto-oikeuden saaneelle opiskelijalle automaattisesti eikä vuosittaista ilmoittautumista tarvitse tehdä.
Lisäkoulutusohjelmien opiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Lisäkoulutusohjelmaan ilmoittaudutaan Lomakkeet -sivulta löytyvällä  hakemuksella. Ilmoittautua voi ympäri vuoden. Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen

 

Viimeksi päivitetty 28.06.2024