Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen lisäkoulutusohjelmaan

Lisäkoulutukseen voi hakeutua erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Opinto-oikeutta haetaan lomakkeella.

 

Tiedekunta myöntää opinto-oikeuden ja rekisteröi erikoislääkärin lisäkoulutusohjelmaan. Koulutuksen alussa tulee laatia henkilökohtainen koulutussuunnitelma yhdessä lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa.

 

Opinto-oikeus on voimassa 6 vuotta myöntämispäivästä alkaen. Tämä koskee opinto-oikeuksia, jotka on myönnetty 1.8.2019 alkaen. Koulutettava voi tarvittaessa perustellusta syystä anoa ajallisesti rajattuun opinto-oikeuteensa lisäaikaa tiedekunnalta.

Yliopistokohtaiset ohjeet opinto-oikeuden hakemisesta

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lisäkoulutusohjelmaan rekisteröidään erikoislääkäri, jolle koulutuksen vastuuhenkilö on tehnyt koulutussuunnitelman. Rekisteröitymistä varten on täytettävä lomake, ja sen liitteenä oleva opiskelijan perustietolomake.

 

Vuoden 2021 hakuajat

 

Hakemus jätettävä viimeistään (kello 15:00 mennessä) Opinto-oikeus myönnetään
09.08.2021 11.8.2021
13.9.2021 15.9.2021
11.10.2021 13.10.2021
15.11.2021 17.11.2021
13.12.2021 15.12.2021

 

Lomake 

Opinto-oikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella Ulappa-portaalissa. Huom! Kirjaudu ensin sisään portaaliin yliopiston tunnuksilla tai luo oma käyttäjätunnus järjestelmään, jotta pääset täyttämään hakulomakkeen.

 

Liitteet

Varaa valmiiksi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa:

  1. EL-todistus, mikäli EL-koulutus on tehty muualla kuin Helsingin yliopistossa (alkuperäinen tai kahden henkilön oikeaksi todistama kopio)
  2. Valviran päätös oikeudesta harjoittaa erikoislääkärin ammattia
  3. Lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilön puolto oheisella lomakkeella

 

Ohjeet

Täytä hakemus huolella. Voit täydentää ja muokata hakemustasi hakuajan loppumiseen asti. Hakuajan loppumisen jälkeen et voi enää jättää hakemusta. 

 

HUOM! On erityisen tärkeää, ettet jätä hakemusta "luonnos"-tilaan, vaan tallennat ja jätät sen käsittelyyn. Luonnoksiksi jääneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat päätöksestä vahvistuksen sähköpostiisi.

Opinto-oikeuspäätös lähetetään sinulle postitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen muutaman viikon kuluessa. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten. Säilytä tämä päätös itselläsi, sillä et voi saada sen kuin kerran. Jatkossa voit halutessasi saada yliopistolta opiskelutodistuksia (suomi/ruotsi/englanti), joilla näkyy opinto-oikeutesi myöntämisajankohta ja voimassaoloaika.

 

Mikäli hakemustasi pitää täydentää tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

 

Kun koulutus on suoritettu loppuun, Lääketieteellinen tiedekunta myöntää siitä todistuksen. Todistuksen saamista varten lisäkoulutuksen suorittajan tulee täyttää todistushakemuslomake.

 

Lisätiedot

Ilmoittautumistieto päivitetään opinto-oikeuden saaneelle opiskelijalle automaattisesti eikä vuosittaista ilmoittautumista tarvitse tehdä.
Lisäkoulutusohjelmien opiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Viimeksi päivitetty 21.09.2021