Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kouluttajien kouluttaminen

Koulutuslääkäri

 

Koulutuslääkäri on erikoislääkärikoulutusta/erikoishammaslääkärikoulutusta tarjoavassa koulutuspaikassa työskentelevä erikoislääkäri/erikoishammaslääkäri, joka on kiinnostunut koulutuksen kehittämisestä ja erikoistujien ohjaamisesta. Koulutuslääkäri koordinoi erikoistujien koulutusta yhteistyössä koulutuspaikan ylilääkärin ja erikoisalan vastuuhenkilön kanssa. 

 

Koulutuslääkärit kokoontuvat lukukauden aikana noin kolme kertaa koulutusteemojen ympärille oppimaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan.

 

Koulutuslääkärien kouluttaminen

 

Pedagogiset opinnot erikoistuvien lääkärien/hammaslääkärien kouluttajille, 3 op

 

HUS järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kolmen opintopisteen laajuisen opintojakson erikoistuvien lääkärien/hammaslääkärien kouluttajille tai koulutuksesta kiinnostuneille.  Koulutus on osallistujille maksuton. Tämän lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä sisältävän kokonaisuuden tavoitteena on antaa osallistujalle pedagogiset valmiudet ohjata ja arvioida erikoistuvia lääkäreitä/hammaslääkäreitä. Koulutus soveltuu lääkärikouluttajan erityispätevyyteen vaadittavaksi pedagogiseksikoulutukseksi (80 h)

 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyä osallistuja osaa:

       • ohjata ja arvioida erikoistuvia lääkäreitä osaamistavoitteiden mukaisesti
       • tunnistaa hyvän opetuksen ja ohjauksen elementtejä ja käyttää niitä omassa opetuksessa, ohjauksessa ja opetuksen kehittämisessä

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään aikuisen jatkuvaan oppimiseen, ohjaamiseen, opettamiseen sekä niiden väliseen yhteyteen erityisesti osaamisperustaisen ohjauksen näkökulmasta.

 

Kohderyhmä
Erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä kouluttavat erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit, mukaan lukien koulutuslääkärit. Osallistujamäärä on rajattu, korkeintaan 25 osallistujaan. Valitsemme osallistujat mahdollisimman monelta eri erikoisalalta.

 

Lisätietoja:

HUS, tutkimus- ja opetusjohto, Kehittämispäällikkö Anna Levy anna.levy@hus.fi

 

Yleislääketieteen kouluttajalääkärien valmennus

 

Yleislääketieteellä on oma erikoislääkärikouluttajan valmennus sekä orientoituminen ohjaukseen -valmennus. Lisätietoa valmennuksista löytyy täältä Valmennukset – Yleislääketieteen ammatillinen jatkokoulutus (helsinki.fi)

Tekstissä olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen.

 

Koulutuslääkäri (ent. KOVA-lääkäri) 

Lue lisää koulutuslääkäristä (ent. KOVA-lääkäristä)

 

Erikoislääkärikouluttajan koulutus

 

UEF/Jatkuvan oppimisen keskus: Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaavan erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin omaa orientaatiota ja ohjauksen osaamista, tutkia ja kehittää hyviä ohjauksen käytäntöjä ja tukea osaamisen arviointia. Koulutuksen kohderyhmää ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteistyöalueella toimivat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka työssään kouluttavat ja ohjaavat erikoistuvia lääkäreitä. Sen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikkö ja Jatkuvan oppimisen keskus. Kouluttajina toimivat lääkärit, ohjauksen ja pedagogiikan asiantuntijat. Vuoden 2023 kurssi järjestetään syksyllä, tämä kurssi on täynnä. 

 

Lue lisää Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutuksesta.

 

Geriatrian kouluttajakoulutukset

Peruskoulutuksena Aducaten tarjoama Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutus. Ajankohtaiset erikoislääkärikoulutuksen asiat ja uudistukset vuosittaisten starttiseminaarien yhteydessä. Lisäkoulutus geriatrian koulutusyksiköiden ja Suomen Geriatrit ry:n valtakunnallisena yhteistyönä. 

 

Työterveyshuollon kouluttajakoulutukset

Uusilta työterveyshuollon kouluttajilta vaaditaan Kouluttajalääkärin startti –koulutuksen suorittaminen verkossa kuuden kuukauden kuluessa kouluttajaksi-hakemuksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen tulee kouluttajalääkärin vuosittain osallistua vähintään yhteen yliopistojen järjestämään kouluttajalääkärikoulutukseen kouluttajaoikeuksiensa ylläpitämiseksi. 

Kaikki kouluttajalääkärikoulutukset löytyvät työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodlesta.

Työterveyshuollon kouluttajaoikeuksien hakulomake löytyy työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivulta.

 

Yleislääketieteen kouluttajakoulutukset

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta vaaditaan osallistumista yleislääketieteen kouluttajalääkärin perehdytyskurssille, jonka jälkeen suoritetaan Onnistu Ohjauksessa (OnO) -kouluttajakoulutuksen 3 lähiopetusjaksoa noin kalenterivuoden aikana. OnO-koulutukseen haku puolentoista vuoden välein.

 • Seuraava perehdytyskurssi järjestetään helmi-huhtikussa 2024. Kurssiin kuuluu kaikille pakollinen aloitustapaaminen etäyhteydellä. Aloitustapaaminen järjestetään perjantaina 2.2.2024 klo 8-9. Tapaamisen linkki lähetetään kurssille ilmoittautuneille. Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin tälle sivulle.
 • Seuraava OnO-kokonaisuus alkaa syksyllä 2024, haun avautumisesta tiedotetaan myöhemmin. OnO:n lähijaksot: 
  • 1. jakso: Osaaminen ja oppiminen, 30.-31.10.2024
  • 2. jakso: Dialogi ja itsetuntemus, 12.-13.2.2025 
  • 3. jakso: Arviointi, palaute ja ohjaajan vastuu, 29.-30.10.2025
 • Erikoislääkärikouluttajien täydennyskoulutuksena toimiva Konkarikoulutus järjestetään seuraavan kerran 9.-10.10.2024. Koulutuksen paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • Valtakunnallinen PRO Yleislääketiede -tapahtuma järjestetään seuraavan kerran Oulussa 7.-8.2.2024. 

Lisätietoja yleislääketieteen kouluttajakoulutuksista ja täydennyskoulutusvaatimuksista

Yhteystietojen muutoslomake/täydennyskoulutuksesta ilmoittaminen yleislääketieteen kouluttajalääkäreille

 

Kouluttajaoikeuden hakeminen

Kouluttajaoikeuksien hakemuslomakkeella haetaan oikeuksia toimia yliopiston hyväksymänä kouluttajana. Kouluttajan tehtävänä on:

 • Vastata yliopiston hyväksymän opinto-ohjelman toteutumisesta sekä toimipaikkakoulutuksen koordinoinnista yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa.
 • Antaa erikoistuvalle lääkärille henkilökohtaista ohjausta vähintään 2 tuntia/vko yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.
 • Tukea erikoistuvaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa ja sen toteutuksessa.
 • Tehdä vähintään 2 kertaa vuodessa opintojen edistymisen arviointi yhdessä erikoistuvan kanssa.
 • Pitää yllä erikoislääkärin ammattitaitoa osallistumalla ammatilliseen täydennyskoulutukseen.
 • Pitää yllä kouluttajan valmiuksia osallistumalla yliopiston järjestämään pedagogiseen ja muuhun kouluttajakoulutukseen säännöllisesti.

 

Kouluttajaoikeushakemukset löydät Lomakkeet -sivulta (avautuu samaan välilehteen)

Koulutuslääkäri (ent. Kouluttajalääkäri, KOVA-lääkäri)

Koulutuslääkäri on erikoislääkärikoulutusta tarjoavassa koulutuspaikassa työskentelevä erikoislääkäri, joka on kiinnostunut koulutuksen kehittämisestä ja erikoistujien ohjaamisesta. Koulutuslääkäri koordinoi erikoistujien koulutusta yhteistyössä koulutuspaikan ylilääkärin ja erikoisalan vastuuhenkilön kanssa. OYS-erva-alueella nimetty yhteensä 15 erikoisalalle ja keskussairaaloissa muutamalle erikoisalalle.

 

Kouluttajalääkärit kokoontuvat kuukausittain koulutusteemojen ympärille oppimaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan.

 

Kouluttajien pedagoginen koulutus, Oulu

Oulun yliopisto, OAMK: Erikoislääkäri kouluttajakoulutus

Uutta intoa ja työkaluja ohjaustyöhön

Erikoislääkärien kouluttajakoulutus on räätälöity pedagoginen koulutus erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä ohjaaville kouluttajille. Se antaa valmiuksia toimia ohjaajana ja oppimisen tukijana. Kurssilla opitaan ymmärtämään ohjaajan rooli ja tehtävät. Tämän lisäksi kurssilla saadaan työkaluja ja toimintamalleja ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen, osaamisperustaiseen koulutukseen, arviointiin ja palautteen antamiseen. Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä ja se voidaan hyväksyä esimerkiksi osaksi lääkärikouluttajan erityispätevyyttä.

 

Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, siinä on 3 lähipäivää ja näihin teemoihin liittyviä tehtäviä. Koulutuksen kustantaa Oulun yliopisto ja kurssille osallistujat valitaan hakemuksien perusteella huomioiden myös erikoisala ja koulutusyksikkö.

 

Kouluttajina toimivat Dos Leila Niemi-Murola (HY), LT Mervi Ryytty (OY) ja KM Hanna Alaniska (OAMK).

 

Lähiohjaajakoulutus

Lähiohjaajakoulutus on yhden päivän mittainen ohjaukseen orientoiva koulutus, joka oikeuttaa toimimaan YEK-vaiheen ja kaikkien erikoisalojen 9kk tk-jaksojen ohjaajana. Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava koulutus järjestetään keväällä 2023, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien koulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien koulutus on vuoden mittainen prosessikoulutus joka sisältää kuusi lähipäivää. Seuraava koulutus käynnistyy alkuvuodesta 2023. Ensimmäiset koulutuspäivät ovat 17.2.23 ja 5.5.23. Koulutus jatkuu syksyllä 2023.

Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Sitova ilmoittautuminen 3.2.2023 mennessä (avautuu uuteen välilehteen).

Kouluttajakoulutus / -valmennus

Sairaala-alojen kouluttajakoulutus

Tampereen yliopisto järjestää YTA-alueen sairaaloiden erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille 3 opintopisteen (3,5 lähipäivän) pedagogisia kursseja (PEDA-kurssi). Kurssi on tarkoitettu kaikille lähikouluttajille, joiden työhön kuuluu erikoistuvien lääkäreiden ohjausta. Kurssien vastuukouluttajana toimii kliininen opettaja Merja Toivonen.

 

PEDA-kurssi antaa lähikouluttajille käytännönläheistä ohjaamisen perusosaamista, menetelmiä erikoistuvan osaamisen arviointiin, vertaistukea kouluttajana toimimiseen sekä tietoa erikoislääkärikoulutuksen uudistuksesta. Vuosittain järjestetään 2-3 kurssia (20 osallistujaa) ja lisäksi jatkokoulutuspäiviä. Info kurssihaun aukeamisesta lähetetään lähikouluttajille ylilääkärien kautta. Lisätietoja pedagogisesta koulutuksesta: .

 

 

Terveyskeskusten kouluttajavalmennus

Terveyskeskusten kouluttajavalmennus on Tampereen yliopiston hyväksymä 10 opintopisteen koulutus, joka toteutuu yhden kalenterivuoden aikana. Koulutukseen sisältyy viisi lähiopetussessiota, kukin 1-2 päivän mittaisia. Kurssi antaa perustiedot aikuispedagogiasta, taitoja ja keinoja ohjata koulutettavia lääkäreitä perusterveydenhuollon toimintaympäristössä sekä tietoa osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. Kurssille pääsee yleislääketieteen erikoistumisen loppuvaiheessa. Koulutuksen käytyäsi voit toimia lähiohjaajana tai erikoislääkärikouluttajana.

Lähiohjaaja on kouluttajavalmennuksesta orientaatiopäivän (1 pvä) suorittanut lääkäri, joka ohjaa YEK- tai 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusta suorittavia.

Erikoislääkärikouluttaja on koko kouluttajavalmennuksen suorittanut yleislääketieteen erikoislääkäri. Erikoislääkärikouluttaja saa ohjata YEK-lääkäreitä, 9 kuukauden terveyskeskuskoulututusta suorittavia ja yleislääketieteen erikoistuvia.

Kouluttajavalmennuksia aloitetaan joka syksy ja kevät. Kurssille mahtuu kerrallaan 18 osallistujaa. Kouluttajavalmennuksen käyneitä on Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueella jo yli 350! Tule mukaan porukkaan! Mikäli olet kiinnostunut, ota ystävällisesti yhteyttä .

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikouluttajan koulutus Turun yliopistossa

 

Koulutus erikoistuvien lääkärien ja hammaslääkärien kouluttajille, 3 op

 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa osallistujalle uusia valmiuksia kouluttaa ja ohjata erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Koulutuksessa perehdytään aikuisen oppimiseen, opettamiseen sekä arviointiin erityisesti osaamisperustaisen ohjaamisen näkökulmasta. Käsittelemme myös ajankohtaisia asioita liittyen
koulutusuudistukseen (aina ajankohtaiset ELSA, EPA ja osaamisenarviointi, sekä niiden käyttöönotto). Kouluttajina
toimivat mm. eri erikoisalojen kouluttajalääkärit ja pedagogiikan asiantuntijat. Koulutus sisältää lähiopetusta sekä
itsenäistä työskentelyä. Koulutus toteutetaan Medimerc-yksikön tuella ja se on osallistujalle maksuton.

 

Kurssin osaamistavoitteet:

 • tunnistaa hyvän opetuksen ja ohjauksen elementtejä sekä käyttää näitä oman opetuksen kehittämisessä
 • tunnistaa ja kehittää omia palaute- ja arviointitaitoja
 • kehittää erikoistuvien lääkäreiden osaamisperustaista arviointia
 • tarkastella omaa kouluttajana toimimista ja tunnistaa keinoja oman ohjaustyön sekä työssäjaksamisen tueksi

 

Kurssin kohderyhmänä ovat Länsi-Suomen yhteistyöalueen (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa) erikoistuvia
lääkäreitä ja hammaslääkäreitä kouluttavat erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit, sekä koulutuslääkärit.
Mahdollistaaksemme sujuvan pienryhmätyöskentelyn osallistujamäärä on rajattu korkeintaan 25 osallistujaan.

 

Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää Turun yliopiston tiloissa. Lähiopetuspäiviin sisältyy luento-opetusta, keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä. Kuhunkin päivään liittyy ennakkotehtäviä ja itsenäistä opiskelua. Ennakkomateriaalit ja ohjeet löytyvät kurssin Moodle-oppimisympäristöstä.

 

Kurssin vastuuhenkilöinä toimivat Sami Elamo ja Erika Österholm.

 

Lisätietoja: medimerc@utu.fi

Syksyn 2023 koulutuksen lähipäivät: 13.9., 25.10., ja 22.11.2023 klo 8.30-15.30

Viimeksi päivitetty 16.02.2024