Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kouluttajien kouluttaminen

Tekstissä olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen.

 

Koulutuslääkäri (ent. KOVA-lääkäri) 

Lue lisää koulutuslääkäristä (ent. KOVA-lääkäristä)

 

Erikoislääkärikouluttajan koulutus

 

UEF/Aducate: Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaavan erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin omaa orientaatiota ja ohjauksen osaamista, tutkia ja kehittää hyviä ohjauksen käytäntöjä ja tukea osaamisen arviointia. Koulutuksen kohderyhmää ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella toimivat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka työssään kouluttavat ja ohjaavat erikoistuvia lääkäreitä. Sen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikkö ja koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Kouluttajina toimivat lääkärit, ohjauksen ja pedagogiikan asiantuntijat. Lue lisää Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutuksesta.

 

Geriatrian kouluttajakoulutukset

Peruskoulutuksena Aducaten tarjoama Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutus. Ajankohtaiset erikoislääkärikoulutuksen asiat ja uudistukset vuosittaisten starttiseminaarien yhteydessä. Lisäkoulutus geriatrian koulutusyksiköiden ja Suomen Geriatrit ry:n valtakunnallisena yhteistyönä. 

 

Työterveyshuollon kouluttajakoulutukset

Uusilta työterveyshuollon kouluttajilta vaaditaan Kouluttajalääkärin startti –koulutuksen suorittaminen verkossa kuuden kuukauden kuluessa kouluttajaksi-hakemuksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen tulee kouluttajalääkärin vuosittain osallistua vähintään yhteen yliopistojen järjestämään kouluttajalääkärikoulutukseen kouluttajaoikeuksiensa ylläpitämiseksi. 

Kaikki kouluttajalääkärikoulutukset löytyvät työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodlesta.

Työterveyshuollon kouluttajaoikeuksien hakulomake löytyy työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivulta.

 

Yleislääketieteen kouluttajakoulutukset

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta vaaditaan osallistumista Kouluttajien perehdytyskurssille, jonka jälkeen suoritetaan Onnistu Ohjauksessa (OnO) -kouluttajakoulutuksen 3 lähiopetusjaksoa noin kalenterivuoden aikana. OnO-koulutukseen haku puolentoista vuoden välein.

 • Seuraava perehdytyskurssi on helmi-huhtikuussa 2023 (pakollinen aloitustapaaminen etäyhteydellä 14.2.2023 klo 8-9). Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2023 sähköisellä lomakkeella
 • Onnistu Ohjauksessa 2023-2024: hakuaika 14.11.-2.12.2022. Hae sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/onohaku2023-2024 
  • 1. jakso: Osaaminen ja oppiminen, 15.-16.2.2023
  • 2. jakso: Dialogi ja itsetuntemus, 31.10.-2.11.2023 (kaksi yhdessä sovittavaa päivää)
  • 3. jakso: Arviointi, palaute ja ohjaajan vastuu, viikko 6/7 2024 (kaksi yhdessä sovittavaa päivää)
 • Erikoislääkärikouluttajien täydennyskoulutuksena toimiva Konkarikoulutus järjestettiin 11.-12.10.2022 Peurungalla. Seuraavan Konkarikoulutuksen tiedot julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.
 • Valtakunnallinen PRO Yleislääketiede -tapahtuma järjestetään seuraavan kerran Tampereella 8.-9.2.2023! Ilmoittautuminen 15.1.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella

Lisätietoja yleislääketieteen kouluttajakoulutuksista ja täydennyskoulutusvaatimuksista

Yhteystietojen muutoslomake/täydennyskoulutuksesta ilmoittaminen yleislääketieteen kouluttajalääkäreille

 

Kouluttajaoikeuden hakeminen

Kouluttajaoikeuksien hakemuslomakkeella haetaan oikeuksia toimia yliopiston hyväksymänä kouluttajana. Kouluttajan tehtävänä on:

 • Vastata yliopiston hyväksymän opinto-ohjelman toteutumisesta sekä toimipaikkakoulutuksen koordinoinnista yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa.
 • Antaa erikoistuvalle lääkärille henkilökohtaista ohjausta vähintään 2 tuntia/vko yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.
 • Tukea erikoistuvaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa ja sen toteutuksessa.
 • Tehdä vähintään 2 kertaa vuodessa opintojen edistymisen arviointi yhdessä erikoistuvan kanssa.
 • Pitää yllä erikoislääkärin ammattitaitoa osallistumalla ammatilliseen täydennyskoulutukseen.
 • Pitää yllä kouluttajan valmiuksia osallistumalla yliopiston järjestämään pedagogiseen ja muuhun kouluttajakoulutukseen säännöllisesti.

 

Kouluttajaoikeushakemukset löydät Lomakkeet -sivulta (avautuu samaan välilehteen)

Koulutuslääkäri (ent. Kouluttajalääkäri, KOVA-lääkäri)

Koulutuslääkäri on erikoislääkärikoulutusta tarjoavassa koulutuspaikassa työskentelevä erikoislääkäri, joka on kiinnostunut koulutuksen kehittämisestä ja erikoistujien ohjaamisesta. Koulutuslääkäri koordinoi erikoistujien koulutusta yhteistyössä koulutuspaikan ylilääkärin ja erikoisalan vastuuhenkilön kanssa. OYS-erva-alueella nimetty yhteensä 15 erikoisalalle ja keskussairaaloissa muutamalle erikoisalalle.

 

Kouluttajalääkärit kokoontuvat kuukausittain koulutusteemojen ympärille oppimaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan.

 

Kouluttajien pedagoginen koulutus, Oulu

Oulun yliopisto, OAMK: Erikoislääkäri kouluttajakoulutus

Uutta intoa ja työkaluja ohjaustyöhön

Erikoislääkärien kouluttajakoulutus on räätälöity pedagoginen koulutus erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä ohjaaville kouluttajille. Se antaa valmiuksia toimia ohjaajana ja oppimisen tukijana. Kurssilla opitaan ymmärtämään ohjaajan rooli ja tehtävät. Tämän lisäksi kurssilla saadaan työkaluja ja toimintamalleja ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen, osaamisperustaiseen koulutukseen, arviointiin ja palautteen antamiseen. Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä ja se voidaan hyväksyä esimerkiksi osaksi lääkärikouluttajan erityispätevyyttä.

 

Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, siinä on 3 lähipäivää ja näihin teemoihin liittyviä tehtäviä. Koulutuksen kustantaa Oulun yliopisto ja kurssille osallistujat valitaan hakemuksien perusteella huomioiden myös erikoisala ja koulutusyksikkö.

 

Kouluttajina toimivat Dos Leila Niemi-Murola (HY), LT Mervi Ryytty (OY) ja KM Hanna Alaniska (OAMK).

 

Lähiohjaajakoulutus

Lähiohjaajakoulutus on yhden päivän mittainen ohjaukseen orientoiva koulutus, joka oikeuttaa toimimaan YEK-vaiheen ja kaikkien erikoisalojen 9kk tk-jaksojen ohjaajana. Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava koulutus järjestetään keväällä 2023, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien koulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien koulutus on vuoden mittainen prosessikoulutus joka sisältää kuusi lähipäivää. Seuraava koulutus käynnistyy alkuvuodesta 2023. Ensimmäiset koulutuspäivät ovat 17.2.23 ja 5.5.23. Koulutus jatkuu syksyllä 2023.

Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Sitova ilmoittautuminen 3.2.2023 mennessä (avautuu uuteen välilehteen).

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikouluttajan koulutus

 

Turun yliopisto, Medimerc: Kehity käytännön lääkärikouluttajana, 3 op

 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamisperustaista erikoistumiskoulutusta. Kokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa edistää erikoistuvan oppimista ja toimivan ohjaussuhteen syntymistä tukeutuen pedagogiseen tutkimukseen. Lisäksi hän osaa käyttää motivoivia ja vuorovaikutteisia ohjausmenetelmiä tukea oman työn johtamista ja työssä jaksamista.

 

Koulutuksessa perehdytään erikoistuvan osaamisen arviointiin käytännön työtehtävissä sekä oppimista edistävän ohjaussuhteen syntymiseen. Kohderyhmänä on Tyks-ERVA-alueen erikoistuvia kouluttavat erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit, mukaan lukien koulutuslääkärit (kova-lääkärit).

 

Koulutus toteutetaan Medimercin kautta ja se on osallistujalle maksuton.

 

Kokonaisuuteen kuuluu kolme lähiopetuspäivää, joihin kuhunkin liittyy ennakkotehtäviä ja itsenäistä opiskelua (oppimispäiväkirja, ennakkomateriaaliin tutustuminen ja niihin liittyvät tehtävät). Lähiopetuspäiviin kuuluu keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä. Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka toimii paitsi materiaalipankkina myös vuorovaikutteisena oppimiskanavana.

 

Kouluttajina toimivat lääkärit, pedagogiikan asiantuntijat ja psykologi.

 

Lisätietoja: medimerc@utu.fi

Syksyn 2022 koulutuksen lähipäivät olivat 7.9., 6.10. ja 16.11.

Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2023.

Viimeksi päivitetty 16.01.2023