Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kouluttajien kouluttaminen

Koulutusvastuulääkäri (KOVA-lääkäri) 

Lue lisää koulutusvastuulääkäristä

 

 

Erikoislääkärikouluttajan koulutus

UEF/Aducate: Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaavan erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin omaa orientaatiota ja ohjauksen osaamista, tutkia ja kehittää hyviä ohjauksen käytäntöjä ja tukea osaamisen arviointia. Koulutuksen kohderyhmää ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella toimivat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka työssään kouluttavat ja ohjaavat erikoistuvia lääkäreitä. Sen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikkö ja koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Kouluttajina toimivat lääkärit, ohjauksen ja pedagogiikan asiantuntijat. Lue lisää Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutuksesta.

 

Geriatrian kouluttajakoulutukset

Peruskoulutuksena Aducaten tarjoama Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutus. Ajankohtaiset erikoislääkärikoulutuksen asiat ja uudistukset vuosittaisten starttiseminaarien yhteydessä. Lisäkoulutus geriatrian koulutusyksiköiden ja Suomen Geriatrit ry:n valtakunnallisena yhteistyönä. 

 

Työterveyshuollon kouluttajakoulutukset

Uusilta työterveyshuollon kouluttajilta vaaditaan Kouluttajalääkärin startti –koulutuksen suorittaminen verkossa kuuden kuukauden kuluessa kouluttajaksi-hakemuksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen tulee kouluttajalääkärin vuosittain osallistua vähintään yhteen yliopistojen järjestämään kouluttajalääkärikoulutukseen kouluttajaoikeuksiensa ylläpitämiseksi. 

Kaikki kouluttajalääkärikoulutukset löytyvät työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodlesta.

Työterveyshuollon kouluttajaoikeuksien hakulomake löytyy työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivulta.

 

Yleislääketieteen kouluttajakoulutukset

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta vaaditaan osallistumista Kouluttajien perehdytyskurssiin, jonka jälkeen suoritetaan Onnistu Ohjauksessa (OnO) -kouluttajakoulutuksen 3 lähiopetusjaksoa noin kalenterivuoden aikana. OnO-koulutukseen haku puolentoista vuoden välein.

 • Seuraava Kouluttajien perehdytyskurssi järjestetään syys-marraskuussa 2021. Yhteiset aloitustapaamiset pidetään etäyhteydellä 3.9. klo 8-9 ja 14.10. klo 8-9. Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt 15.8.2021.
 • Onnistu Ohjauksessa 2021-2022: hakuaika on päättynyt 13.9.2021.
  • 1. jakso: Osaaminen ja oppiminen, viikko 44, 2021
  • 2. jakso: Dialogi ja itsetuntemus, viikko 7, 2022
  • 3. jakso: Arviointi, palaute ja ohjaajan vastuu, viikko 44, 2022
 • Erikoislääkärikouluttajien täydennyskoulutuksena toimiva Konkarikoulutus järjestetään 1.-2.12.2021, ilmoittautuminen 5.11. mennessä sähköisellä lomakkeella.
 • PRO Yleislääketiede 2022 -tapahtuma järjestetään Kuopiossa 2.-3.2.2022

Lisätietoja yleislääketieteen kouluttajakoulutuksista.

 

 

Kouluttajaoikeuden hakeminen

Kouluttajaoikeuksien hakemuslomakkeella haetaan oikeuksia toimia yliopiston hyväksymänä kouluttajana. Kouluttajan tehtävänä on:

 • Vastata yliopiston hyväksymän opinto-ohjelman toteutumisesta sekä toimipaikkakoulutuksen koordinoinnista yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa.
 • Antaa erikoistuvalle lääkärille henkilökohtaista ohjausta vähintään 2 tuntia/vko yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.
 • Tukea erikoistuvaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa ja sen toteutuksessa.
 • Tehdä vähintään 2 kertaa vuodessa opintojen edistymisen arviointi yhdessä erikoistuvan kanssa.
 • Pitää yllä erikoislääkärin ammattitaitoa osallistumalla ammatilliseen täydennyskoulutukseen.
 • Pitää yllä kouluttajan valmiuksia osallistumalla yliopiston järjestämään pedagogiseen ja muuhun kouluttajakoulutukseen säännöllisesti.

 

Kouluttajaoikeushakemukset löydät Lomakkeet -sivulta

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikouluttajan koulutus

 

Turun yliopisto/ Medimerc: Kehity käytännön lääkärikouluttajana, 3 op

 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamisperustaista erikoistumiskoulutusta. Kokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa edistää erikoistuvan oppimista ja toimivan ohjaussuhteen syntymistä tukeutuen pedagogiseen tutkimukseen. Lisäksi hän osaa käyttää motivoivia ja vuorovaikutteisia ohjausmenetelmiä tukea oman työn johtamista ja työssä jaksamista.

 

Koulutuksessa perehdytään erikoistuvan osaamisen arviointiin käytännön työtehtävissä sekä oppimista edistävän ohjaussuhteen syntymiseen. Kohderyhmänä on Tyks-ERVA-alueen erikoistuvia kouluttavat erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit, mukaan lukien koulutusvastuulääkärit (kova-lääkärit).

 

Koulutus toteutetaan Medimercin kautta ja se on osallistujalle maksuton.

 

Kokonaisuuteen kuuluu kolme lähiopetuspäivää, joihin kuhunkin liittyy ennakkotehtäviä ja itsenäistä opiskelua (oppimispäiväkirja, ennakkomateriaaliin tutustuminen ja niihin liittyvät tehtävät). Lähiopetuspäiviin kuuluu keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä. Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka toimii paitsi materiaalipankkina myös vuorovaikutteisena oppimiskanavana.

 

Kouluttajina toimivat lääkärit, pedagogiikan asiantuntijat ja psykologi.

Viimeksi päivitetty 15.09.2021