Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kouluttajien kouluttaminen

Koulutuslääkäri (ent. KOVA-lääkäri) 

Lue lisää koulutuslääkäristä

 

 

Erikoislääkärikouluttajan koulutus

UEF/Aducate: Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaavan erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin omaa orientaatiota ja ohjauksen osaamista, tutkia ja kehittää hyviä ohjauksen käytäntöjä ja tukea osaamisen arviointia. Koulutuksen kohderyhmää ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella toimivat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka työssään kouluttavat ja ohjaavat erikoistuvia lääkäreitä. Sen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikkö ja koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Kouluttajina toimivat lääkärit, ohjauksen ja pedagogiikan asiantuntijat. Lue lisää Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutuksesta.

 

Geriatrian kouluttajakoulutukset

Peruskoulutuksena Aducaten tarjoama Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi -koulutus. Ajankohtaiset erikoislääkärikoulutuksen asiat ja uudistukset vuosittaisten starttiseminaarien yhteydessä. Lisäkoulutus geriatrian koulutusyksiköiden ja Suomen Geriatrit ry:n valtakunnallisena yhteistyönä. 

 

Työterveyshuollon kouluttajakoulutukset

Uusilta työterveyshuollon kouluttajilta vaaditaan Kouluttajalääkärin startti –koulutuksen suorittaminen verkossa kuuden kuukauden kuluessa kouluttajaksi-hakemuksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen tulee kouluttajalääkärin vuosittain osallistua vähintään yhteen yliopistojen järjestämään kouluttajalääkärikoulutukseen kouluttajaoikeuksiensa ylläpitämiseksi. 

Kaikki kouluttajalääkärikoulutukset löytyvät työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodlesta.

Työterveyshuollon kouluttajaoikeuksien hakulomake löytyy työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivulta.

 

Yleislääketieteen kouluttajakoulutukset

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta vaaditaan osallistumista Kouluttajien perehdytyskurssille, jonka jälkeen suoritetaan Onnistu Ohjauksessa (OnO) -kouluttajakoulutuksen 3 lähiopetusjaksoa noin kalenterivuoden aikana. OnO-koulutukseen haku puolentoista vuoden välein.

 • Kouluttajien perehdytyskurssi järjestetään helmi-huhtikuussa 2022. Ilmoittautuminen on päättynyt 17.1.2022. Seuraava perehdytyskurssi on syys-marraskuussa 2022 (pakollinen aloitustapaaminen etäyhteydellä 13.9.2022 klo 8-9)
 • Onnistu Ohjauksessa 2021-2022: hakuaika on päättynyt 13.9.2021.
  • 1. jakso: Osaaminen ja oppiminen, viikko 44, 2021
  • 2. jakso: Dialogi ja itsetuntemus, viikko 7, 2022
  • 3. jakso: Arviointi, palaute ja ohjaajan vastuu, viikko 44, 2022
 • Erikoislääkärikouluttajien täydennyskoulutuksena toimiva Konkarikoulutus järjestetään seuraavan kerran 11.-12.10.2022
 • Valtakunnallinen PRO Yleislääketiede 2022 -tapahtuma järjestettiin etäyhteydellä 2.-3.2.2022

Lisätietoja yleislääketieteen kouluttajakoulutuksista ja täydennyskoulutusvaatimuksista

Yhteystietojen muutoslomake/täydennyskoulutuksesta ilmoittaminen yleislääketieteen kouluttajalääkäreille

 

 

Kouluttajaoikeuden hakeminen

Kouluttajaoikeuksien hakemuslomakkeella haetaan oikeuksia toimia yliopiston hyväksymänä kouluttajana. Kouluttajan tehtävänä on:

 • Vastata yliopiston hyväksymän opinto-ohjelman toteutumisesta sekä toimipaikkakoulutuksen koordinoinnista yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa.
 • Antaa erikoistuvalle lääkärille henkilökohtaista ohjausta vähintään 2 tuntia/vko yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.
 • Tukea erikoistuvaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa ja sen toteutuksessa.
 • Tehdä vähintään 2 kertaa vuodessa opintojen edistymisen arviointi yhdessä erikoistuvan kanssa.
 • Pitää yllä erikoislääkärin ammattitaitoa osallistumalla ammatilliseen täydennyskoulutukseen.
 • Pitää yllä kouluttajan valmiuksia osallistumalla yliopiston järjestämään pedagogiseen ja muuhun kouluttajakoulutukseen säännöllisesti.

 

Kouluttajaoikeushakemukset löydät Lomakkeet -sivulta

Lähiohjaajakoulutus 29.3.2021

 

Lähiohjaajakoulutus on yhden päivän mittainen ohjaukseen orientoiva koulutus, joka oikeuttaa toimimaan YEK-vaiheen ja kaikkien erikoisalojen 9kk tk-jaksojen ohjaajana. Koulutus järjestetään ainakin kaksi kertaa vuodessa.

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien koulutus alkaa 3.12.2021

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajien koulutus on vuoden mittainen prosessikoulutus joka sisältää kuusi (6) lähipäivää. Koulutus käynnistyy jatkossa vuosittain. 4. ensimmäistä lähipäivää 3.12.2021, 18.3.2022 ja 19.-20.5.2022, 
viimeisten kahden lähipäivän ajankohta syksyllä 2022 ilmoitetaan tarkemmin keväällä 2022.

Koulutuksen sisältö ja lisätietoa

Sitova ilmoittautuminen perjantai 31.10.2021 mennessä tästä linkistä

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikouluttajan koulutus

 

Turun yliopisto, Medimerc: Kehity käytännön lääkärikouluttajana, 3 op

 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamisperustaista erikoistumiskoulutusta. Kokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa edistää erikoistuvan oppimista ja toimivan ohjaussuhteen syntymistä tukeutuen pedagogiseen tutkimukseen. Lisäksi hän osaa käyttää motivoivia ja vuorovaikutteisia ohjausmenetelmiä tukea oman työn johtamista ja työssä jaksamista.

 

Koulutuksessa perehdytään erikoistuvan osaamisen arviointiin käytännön työtehtävissä sekä oppimista edistävän ohjaussuhteen syntymiseen. Kohderyhmänä on Tyks-ERVA-alueen erikoistuvia kouluttavat erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit, mukaan lukien koulutuslääkärit (kova-lääkärit).

 

Koulutus toteutetaan Medimercin kautta ja se on osallistujalle maksuton.

 

Kokonaisuuteen kuuluu kolme lähiopetuspäivää, joihin kuhunkin liittyy ennakkotehtäviä ja itsenäistä opiskelua (oppimispäiväkirja, ennakkomateriaaliin tutustuminen ja niihin liittyvät tehtävät). Lähiopetuspäiviin kuuluu keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä. Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka toimii paitsi materiaalipankkina myös vuorovaikutteisena oppimiskanavana.

 

Kouluttajina toimivat lääkärit, pedagogiikan asiantuntijat ja psykologi.

 

Lisätietoja: medimerc@utu.fi

Syksyn 2022 koulutuksen lähipäivät ovat 7.9. 6.10. ja 16.11.

Viimeksi päivitetty 07.04.2022