Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Lisätietoja Exam-kuulustelusta

Exam on sähköisen tentin järjestelmä, joka on käytössä 27 korkeakoulussa. Sähköiset tentit tehdään videovalvotuissa tenttitiloissa (tenttiakvaarioissa) etukäteen varatulla tietokoneella. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut suoritetaan ns. yhteistentteinä, mikä tarkoittaa sitä, että kuulusteltava ja kuulustelija voivat olla eri yliopistoista. Kuulusteltavat ja kuulustelijat tekevät ja arvioivat tentin anonyymisti.

 

Eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika on 2 tuntia ja 55 minuuttia. Kuulusteltava voi osallistua vain sen erikoisalan kuulusteluun, johon hänellä on opinto-oikeus. Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin ja palata jatkamaan tenttiä, eikä tenttitilaan saa viedä mukanaan mitään. Sähköisen tentin voi suorittaa vain tenttiin varattuna kellonaikana ennalta varatulla tietokoneella. Varmistathan siis, että teet Exam-konevarauksen oikealle päivälle ja oikeaan kellonaikaan, sekä varaat Exam-koneen ajoissa (30 pv ennen tenttiä). Jos kaikki Exam-tenttikoneet ovat käytössä etkä saa konetta varattua, tentti suoritetaan seuraavalla tenttikierroksella.

 

Valtakunnallisen kuulustelun voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukysymykset laaditaan ruotsiksi, jos kuulusteltava on ilmoittanut tarpeesta tiedekuntaan viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelukierrosta.

Viimeksi päivitetty 03.09.2021