Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Kirjallisuusvaatimukset

Yliopistot vahvistavat kuulusteluvaatimukset koulutusohjelmien kuulustelijoiden valtakunnallisesti sovitusta yhtenäisestä esityksestä. Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä, minä vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Kuulustelu perustuu kuulusteluvaatimuksissa mainittuun kirjallisuuteen, lehtiin ja lainsäädäntöön sekä kunkin erikoisalan käytännön tietoon, joka erikoistuvalle lääkärille on erikoistumisensa aikana kertynyt. Kirjallisuusvaatimuksia päivitetään n. kahden vuoden välein.

 

Alla olevat kuulusteluvaatimukset avautuvat pdf:nä.

 

Lastenkirurgian ja plastiikkakirurgian suullisen kuulustelun ohjeet

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluvaatimukset

 

Yleiset kuulustelua koskevat määräykset löytyvät valtakunnallisesta opinto-oppaasta.

 

Viimeksi päivitetty 16.01.2023