Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Arviointi

Kuulustelukysymykset pisteytetään, mutta kuulustelu kokonaisuudessaan arvostellaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Kuulustelijoiden on suoritettava kuulustelun arviointi 4 viikon kuluessa kuulustelupäivästä. Erikoistuva voi itse tarkastaa kuulustelun tuloksen, pisteet ja kirjallisen palautteen kirjautumalla Exam-järjestelmään:
Helsingin yliopiston Exam
Itä-Suomen yliopiston Exam
Oulun yliopiston Exam
Tampereen yliopiston Exam
Turun yliopiston Exam
Klikkaa valikosta Suoritukset, jonka alle aukeaa Yhteistenttien suoritukset. Yhteistenttien tuloksia ei voi katsoa mobiililaitteella.
 
Kuulustelun arvioinnista ei lähetetä postitse erillisiä kirjeitä, vaan tulokset tallennetaan yliopiston opintorekisteriin sen jälkeen, kun kaikki tentit on arvioitu.

Hylätyistä suorituksista kuulustelijoiden tulee antaa aina kirjallinen perustelu. Se voi olla joko vaadittavien asiakokonaisuuksien luettelo, mallivastaus tai henkilökohtainen kirjallinen palaute. Hylätyn tuloksen saaneet erikoistuvat voivat halutessaan pyytää kuulusteluvastauksensa sähköpostitse valtakunnalliselta tenttikoordinaattorilta.

 

Hylätyn tuloksen saanut erikoistuva voi myös aina olla yhteydessä opintohallintoon ja erikoisalansa vastuuhenkilöön ohjauksen ja tuen saamiseksi. Mikäli erikoistuva hylätään kolmessa kuulustelussa, tulee erikoistuvan keskustella erikoisalan vastuuhenkilön kanssa ongelmista, jotka ovat johtaneet hylkäyksiin.

 

Jos erikoistuva katsoo, että kuulustelun arviointi on virheellinen, arvioinnista voi tehdä oikaisupyynnön kuten muistakin opintosuorituksista.

Mikäli olet tyytymätön kuulustelun arvosteluun, voit pyytää oikaisua kirjallisesti. Oikaisupyyntö on perusteltava, ja oikaisupyynnössä on ilmoitettava, millaista oikaisua vaaditaan sekä millä perusteilla sitä vaaditaan (hallintolaki 434/2003, 49 d §). Aika, jonka kuluessa oikaisua saa hakea, on 14 päivää siitä päivästä, jolloin erikoistuvalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa tenttitulos ja perustelut hylkäämiseen johtaneista syistä. Oikaisupyyntö toimitetaan sähköpostitse valtakunnalliselle tenttikoordinaattorille osoitteeseen .

Viimeksi päivitetty 21.04.2022