Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Yksilölliset opiskelujärjestelyt

Jos tarvitset kuulusteluun yksilöllisiä, terveydentilaasi liittyviä järjestelyjä, kuten mahdollisuuden ottaa mukaan lääkkeitä/eväitä tai käydä wc:ssä kuulustelun aikana, tulee sinun tehdä erityisjärjestelyjä koskeva hakemus käyttämällä erillistä, yllä olevaa lomaketta. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet ja jätä hakemus viimeistään 3 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkua. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

 

Yksilöllisiin järjestelyihin pitää aina lähtökohtaisesti olla terveydentilaan liittyvä peruste, joka koulutettavan tulee lääkärin lausunnolla osoittaa. Liitä siis hakemukseesi lääkärintodistus, johon vetoat. Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen kuulusteluajankohtaa käytännön järjestelyistä sähköpostitse.

 

Jos yksilöllistä järjestelyä vaativa este syntyy em. määräajan jälkeen, ennen kuulustelua lähetetty pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että yksilöllisiä järjestelyitä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee kuulustelun ajankohtaan nähden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Valtakunnallisen kuulustelun voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukysymykset laaditaan ruotsiksi vain, jos kuulusteltava on sitä ilmoittautuessaan erikseen pyytänyt.

Ilmoita ruotsinkielisten kuulustelukysymysten tarpeesta erillisellä, yllä olevalla lomakkeella. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

Radiologian ja suuradiologian erikoistuvat suorittavat esseekuulustelun lisäksi kuvakuulustelun. Jotta Exam-tenttiin saadaan järjestettyä kuvatenttien vaatima materiaali, näihin erityiskuulusteluihin tulee ilmoittautua erikseen käyttämällä erillistä, yllä olevaa lomaketta viimeistään 3 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkua. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

 

Suupatologian kuulustelu (essee sekä preparaattitentti) ja suun mikrobiologian kuulustelu laaditaan Exam-järjestelmään vain koulutettavan pyynnöstä, joten loppukuulustelun tarpeesta tulee aina erikseen ilmoittaa yllä olevalla lomakkeella.

 

HUOM! Radiologian ja suuradiologian kuvatenttiin sekä suupatologian ja suun mikrobiologian kuulusteluun ei ole mahdollista osallistua, mikäli lomakeilmoittautumista ei ole tehty tai ilmoittautuminen on myöhästynyt.

 

Mikäli lisäkoulutusohjelman kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä, se suoritetaan sähköisenä Exam-kuulusteluna. Lisäkoulutusohjelmien kuulustelu laaditaan Exam-järjestelmään koulutettavan pyynnöstä, joten loppukuulustelun tarpeesta tulee erikseen ilmoittaa yllä olevalla lomakkeella. Sen lisäksi koulutettavan on aina varattava itse Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

Lisätietoa lisäkoulutusohjelmien kuulustelusta

Viimeksi päivitetty 16.02.2023