Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Erityisjärjestelyt

Jos tarvitset kuulusteluun yksilöllisiä, terveydentilaasi liittyviä erityisjärjestelyjä, kuten mahdollisuuden ottaa mukaan lääkkeitä/eväitä tai käydä wc:ssä kuulustelun aikana, tulee sinun tehdä erityisjärjestelyjä koskeva hakemus käyttämällä erillistä, yllä olevaa lomaketta. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet ja jätä hakemus viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkua. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

 

Yksilöllisiin järjestelyihin pitää aina lähtökohtaisesti olla terveydentilaan liittyvä peruste, joka koulutettavan tulee lääkärin lausunnolla osoittaa. Liitä siis hakemukseesi lääkärintodistus, johon vetoat. Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen kuulusteluajankohtaa käytännön järjestelyistä sähköpostitse.

 

Jos erityisjärjestelyjä vaativa este syntyy em. määräajan jälkeen, ennen kuulustelua lähetetty pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee kuulustelun ajankohtaan nähden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Valtakunnallisen kuulustelun voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukysymykset laaditaan ruotsiksi vain, jos kuulusteltava on sitä ilmoittautuessaan erikseen pyytänyt.

Ilmoita ruotsin kielisten kuulustelukysymysten tarpeesta erillisellä, yllä olevalla lomakkeella. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

(Suu)Patologian erikoistuvat suorittavat esseekuulustelun lisäksi preparaattikuulustelun, ja (Suu)Radiologian erikoistuvat suorittavat esseekuulustelun lisäksi kuvakuulustelun. Jotta Exam-tenttiin saadaan järjestettyä preparaatti- ja kuvatenttien vaatima materiaali, näihin erityiskuulusteluihin tulee ilmoittautua erikseen käyttämällä erillistä, yllä olevaa lomaketta viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkua. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

 

Helmikuun 2022 tenttikierroksesta alkaen preparaatit ovat sähköisinä. Ohjeet tenttilan varaamiseen lukee ilmoittautuminen -sivulla.

Mikäli lisäkoulutusohjelman kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä, se suoritetaan sähköisenä Exam-kuulusteluna. Lisäkoulutusohjelmien kuulustelu laaditaan Exam-järjestelmään koulutettavan pyynnöstä, joten loppukuulustelun tarpeesta tulee erikseen ilmoittaa yllä olevalla lomakkeella. Sen lisäksi koulutettavan on aina varattava itse Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

Lisätietoa lisäkoulutusohjelmien kuulustelusta

Viimeksi päivitetty 14.02.2022