Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on rakenteilla ELSA, erikoistuvien seuranta- ja arviointipalvelu, johon erikoistujat voivat koota koko erikoistumisensa sisällöt.

 

Järjestelmää on suunniteltu keväästä 2019 lähtien ja konkreettisesti rakennettu syyskuusta 2020 lähtien digitaalisia palvelujärjestelmiä rakentavan yrityksen, Goforen kanssa. Järjestelmää rakennetaan kaikkien viiden yliopiston ja kaikkien erikoisalojen käyttöön. Se on suunniteltu ensisijaisesti erikoistujan työkaluksi, jossa häntä kouluttavat erikoislääkärit voivat antaa osaamisesta arviointeja, palautetta ja suunnittelemaan koulutuksen kattavaksi erikoistujan kanssa. Vastuuhenkilöt pystyvät toteuttamaan erikoistumiseen liittyvät toiminnot järjestelmässä ja suunnittelemaan koulutusta ja seuraamaan erikoistujien etenemistä. Tällä työkalulla erikoistumiseen liittyvät sopimukset ja hyväksynnät muuttuvat paperiversioista sähköisiksi ja niitä voidaan säilyttää yhdessä paikassa. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä erikoislääkärikoulutuksen koordinaattoreiden ja tulevien käyttäjien kanssa – mukana on ollut aktiivisia kouluttajia, vastuuhenkilöitä ja erikoistuvia lääkäreitä. Asiantuntemustaan ovat tuoneet myös kaksi verkkopedagogia ja yliopistojen opintohallinnon koulutusasiantuntijat.

 

Järjestelmää pilotoidaan alkuvuodesta 2022, ja käyttö jatkuu pilottialoilla sekä sen jälkeen erikoisala kerrallaan käyttäjäkuntaa laajentaen keväästä 2022 alkaen.  

Tänne kirjataan ajankohtainen tieto ELSAn käyttöönotosta.

 

Taulukko ELSAn käyttöönottoaikataulusta (päivitetty Helsingin yliopiston osalta 31.5.2022)

Näin pääset alkuun ELSA-järjestelmän käyttämisessä - ohje (20.6.2022)


Tällä hetkellä järjestelmää käyttävät yhteensä noin 50 erikoistujaa, 8 erikoisalan vastuuhenkilöä ja kouluttajat kahdeksalta pilottialalta (anestesiologia ja tehohoito, ihotaudit ja allergologia, lastenneurologia, lastentaudit, ortopedia, syöpätaudit, työterveyshuolto ja yleislääketiede) Oulun yliopistossa.

 

Käyttö näillä erikoisaloilla myös muissa yliopistoissa on mahdollista, kun integraatiot ovat valmiit ja käyttöönotto on testattu. Osa erikoisaloista voi halutessaan viivästyttää käyttöönottoa, mikäli sisältöjen päivitys on kesken. Tieto käyttöönotosta erikoisala- ja yliopistokohtaisesti kirjataan tälle sivustolle, kun asia on varmistunut.

 

Helsingin yliopistossa pilottialojen erikoistuvat ja vastuuhenkilöt pääsevät kirjautumaan ELSAan 20.6.2022 alkaen.
Tampereen yo, Turun yo, Itä-Suomen yo ja Oulun yo ottavat ELSAn käyttöön pilottialoilla alustavasti arvioiden elokuussa. Muut erikoisalat kaikissa yliopistoissa ottavat ELSAn käyttöön tämän jälkeen porrastetusti syys-lokakuussa.

 

Kirjautuminen ELSAan elsapalvelu.fi/kirjautuminen

 

ELSAN KÄYTTÄJÄROOLIT

Erikoistuva

 • on koko järjestelmän keskiössä ja saa käyttöoikeuden opinto-oikeuden perusteella
 • kirjautuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla
 • suunnittelee ja hallinnoi omaa erikoistumisen etenemistä

Kouluttaja/lähikouluttaja

 • saa käyttöoikeuden erikoistuvan valtuuttamana esimerkiksi arviointipyynnön yhteydessä (6kk ajaksi kerrallaan) – erikoistuja antaa kouluttajalle määräaikaisen roolin
 • tunnistautuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla
 • kouluttajan oikeudet:
  • nähdä erikoistumisen etenemisen
  • nähdä koulutussuunnitelman
  • antaa arviointeja
  • osallistuu seurantakeskusteluihin

Vastuuhenkilö

 • kirjautuu yliopiston Haka-tunnuksilla
 • oikeus oman yliopiston ja alan erikoistuvien osaamisen seurantaan
 • keskeisimmät tehtävät:
  • tarkastaa asiakirjoja
  • allekirjoitukset
  • valmistuminen

LIsäksi opintohallinnolla on ELSAssa virkailijan rooli.

 

ELSA-perehdytys

ELSA-koulutustilaisuuksia (samansisältöiset) järjestetään useita, ajankohdat ja linkit Teams-koulutukseen.
Kaikkien käyttäjien on tärkeää osallistua koulutukseen tai vaihtoehtoisesti katsoa koulutustallenteen

 

Huomioittehan, että ELSAn kehitystyö on vielä kesken. Käyttöönotettaessa kaikki suunnitellut sisällöt eivät ole heti valmiita. Uusi versio tulee käyttäjille noin 3 viikon välein, jolloin mukaan tulee uusia toiminnallisuuksia. Syys-lokakuun aikana ELSAssa on tämänhetkisen suunnitelman mukaan kaikki suunnitellut toiminnallisuudet.

 

Pilottialat 20.6. alkaen

Erikoistuvat voivat ELSAssa tehdä koulutussuunnitelman, syöttää työskentelyjaksoja, teoriakoulutuksia ja päivittäisiä merkintöjä, antaa kouluttajalle käyttöoikeuden, pyytää kouluttajalta arviointeja ja toteuttaa seurantakeskusteluja kouluttajan kanssa, tehdä itsearvioinnin ja kirjata suoritteita. Etusivulta erikoistuva voi nähdä oman etenemisensä koulutuksessa.

Käyttöönoton alussa vastuuhenkilöt voivat antaa arviointeja ja tarkastella oman yliopiston erikoisalan erikoistuvien etenemistä.


HUOM! Koejakso- ja valmistumisprosessi ei ole vielä käytössä.

 

Siirtymäajat ELSA-järjestelmän käyttöönotossa

Kaikki lääketieteelliset yliopistot suosittelevat seuraavia käytäntöjä ELSAn käyttöönotossa:

 • Kaikki erikoistuvat lääkärit ja erikoistuvat hammaslääkärit, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus, siirtyvät käyttämään ELSA-järjestelmää ja tallentavat jatkossa opintosuorituksensa ELSAan.
 • Erikoistuvat, jotka valmistuvat n. vuoden sisällä, voivat kuitenkin halutessaan jättää todistushakemuksen liitteineen tiedekuntaan joko paperisena tai ELSAn kautta. Jos valmistumispyynnön tekee ELSAssa, käsittelyprosessi voi olla aiempaa sujuvampi, koska kaikki dokumentit käsitellään sähköisinä ja saman järjestelmän sisällä (myös vaadittavat allekirjoitukset). ELSAssa valmistuva erikoistuva voi helpommin tarkastaa suorituksensa ja työkertymänsä, ja valmistumisen jälkeen hän saa itselleen myös yhteenvedon ELSAssa olevista tiedoista koottuna pdf:ksi.
 • Vanhan asetuksen 56/2015 mukaan erikoistuvat eivät käytä ELSAssa pakollisena osaamisen arviointi -osiota, mutta käyttävät ELSAn muita osioita ja tallentavat mm. työtodistukset ja teoriakoulutuksen tiedot ELSAan.
 • Koejaksoa parhaillaan suorittavat erikoistuvat: Jos koejakso on vasta alkamassa ja korkeintaan koejaksosopimus on laadittu, voi arvioinnit tehdä ELSAssa. Jos koejakso on kesken, arviointikeskustelut aloitettu ja osa papereista on jo täytettynä, suosittelemme, että prosessi viedään myös loppuun paperilla. Paperillakin hyväksytty koejakso näkyy suoritusmerkintänä ELSAssa.

Ohje: Arviointityökalun Forms-linkki on kopioitavissa jokaiselle erikoistuvalle erikseen, joten tiedot kertyvät erikoistuvan omaan Formsiin. Formsia on mahdollista käyttää myös matkapuhelimella. | Forms-blanketter finns även på svenska (utom Erikoistuvan työyhteisötaitojen arviointi, 360ºoch Toimenpidetaitojen arviointityökalu, DOPS).

 

Erikoistuvan työyhteisötaitojen arviointi, 360º

Forms-lomake

word-pohja

 

Leikkaustaitojen havainnointityökalu, OSATS

Forms-lomake

word-pohja

 

Potilastapauskeskustelu

Forms-lomake

word-pohja

 

Toimenpidetaitojen arviointityökalu, DOPS

Forms-lomake

word-pohja

 

Toimenpidetaitojen havainnointityökalu, O-Score

Forms-lomake

word-pohja

 

Tähystystutkimusten havainnointityökalu, OBAT

Forms-lomake

word-pohja

 

Yleistyökalu työtehtävien ja toimintojen havainnointiin

Forms-lomake

word-pohja

 

Vastaanottotapahtuman havainnointilomake, mini-CEX

Forms-lomake

word-pohja

 

Terveyskeskusjakso

Vastaanoton havainnointi Mottagningsobservation
Potilastapauskeskustelu

Viimeksi päivitetty 09.08.2022