Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Internationell studentexamen

Betygspoäng kan fås för finländsk studentexamen och för Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen som har avlagts i Finland, International Baccalaureate-examen (IB) och European Baccalaureate-examen (EB). De som avlägger IB- eller EB-examen våren 2019 får betygspoängen uträknade på basis av en förhandsbedömning (predicted grades) som skolan gör, och deras antagningsresultat på basis av betygspoäng och urvalsprovpoäng är villkorligt tills de har uppvisat det slutliga examensbetyget. Sökande som avlägger sin examen våren 2019 ska till ansökan bifoga skolans förhandsbedömning som visar totalpoängen som examen ger. Betygspoängen och antagningsbeslutet bekräftas när de slutliga vitsorden är klara.

Om den sökande har avlagt både en finländsk studentexamen och IB-, EB- eller Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen i Finland, tilldelas hen betygspoäng enligt den examen som ger det högsta antalet betygspoäng.

 

Vid betygspoängsättningen av internationella examina (IB-examen, EB-examen eller RP/DIA-examen som har avlags i Finland) skalas vitsorden: den sökandes poäng i studentexamen divideras med examens maximipoäng och multipliceras med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet.

 

International Baccalaureate-examen

Det maximala antalet poäng för International Baccalaureate-examen (IB) är 45. Betygspoängen fås genom att dividera det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått för sin examen med 45 och sedan multiplicera resultatet med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet (36).

 

European Baccalaureate-examen

Det maximala antalet poäng för European Baccalaureate-examen (EB) är 100. Betygspoängen fås genom att dividera det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått för sin examen med 100 och sedan multiplicera resultatet med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet (36).

Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur -examen som har avlagts i Finland

Det maximala antalet poäng för en Reifeprüfung (RP)/ Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen som har avlagts vid gymnasiet i Tyska skolan i Helsingfors är 300. Betygspoängen fås genom att dividera det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått för sin examen med 300 och sedan multiplicera resultatet med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet (36).

 

AICE-examen

Antagningen av sökande med AICE-examen (Cambridge Advanced International Certificate of Education) sker på basis av urvalsprovet, eftersom de sökande inte får betygspoäng för AICE-examen.

 

En sökande som har skaffat sig högskolebehörighet utomlands kan söka till utbildningsprogrammen i medicin och odontologi genom att delta i samma obligatoriska urvalsprov på svenska eller finska som de sökande som har avlagt examen i Finland. En eventuell antagning sker på basis av urvalsprovet (provpoängen), eftersom den sökande inte får betygspoäng för en examen som motsvarar studentexamen.

Senast ändrad 29.10.2018