Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

BIlagor till ansökan

Anvisningar om inlämnade av bilagor inom gemensamma antagningen i medicin och odontologi uppdateras på den här sidan senast februari 2019.

 

Om du söker till den svenska studielinjen i utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet, ska intyget över språkkunskaper lämnas in till Helsingfors universitet.

 

Du kan kontrollera vart bilagorna ska sändas på din egen ansökningsblankett i tjänsten Studieinfo.fi. Anvisningar om lämna in bilagor finns också på universitetens webbsidor om antagning av studerande:

Helsingfors universitet

Östra Finlands universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

 

Senast ändrad 30.10.2018