Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Valintakoemateriaali

Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä Opintopolku.fi:n hakulomakkeella sitovasti hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2018 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

 

Lukion opetussuunnitelmat ovat ladattavissa pdf-muodossa täältä.

                                

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129-135

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143-149

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151-155

 

 

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2018 baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.

 

Gymnasiets läroplan kan läsas i pdf-format.

 

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 131-137 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-8), s. 145-151 i läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 153-157 i läroplanen

 

Ilmoita kielivalinta hakulomakkeella.