Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Todistuspisteet

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista:
  1. äidinkieli (suomi, ruotsi tai saame)/korvaava koe
  2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä)
  3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia) (parhain näistä)
  4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe poislukien kohdassa 3 käytetty tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (parhain näistä)

 

Ylioppilastutkinnosta saatavat alkupisteet lasketaan seuraavasti:

Alkupisteet lasketaan seuraavasti

(yhteensä neljä ylioppilastutkinnon

koetta).

ARVOSANA                                                    

TASO A

äidinkieli/korvaava koe

pitkä kieli

pitkä matematiikka

ainereaali (kaikki)/reaali           

TASO B

Muut kokeet:

keskipitkä (kielet)

lyhyt matematiikka

laudatur

eximia

magna cum laude

cum laude approbatur

lubenter approbatur

approbatur

9

7

5

3

1

0

6

4

2

0

0

0

 

Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä, vaan ovat suorittaneet tämän sijasta suomen tai ruotsin toisena kielenä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.