Hakeminen › Ohjeita valintakokeeseen | Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta | Lääketieteelliset.fi
Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Ohjeita valintakokeeseen

Tällä sivulla tullaan kuvaamaan yleisiä ohjeita valintakokeeseen tuleville. Tarkista aina hakukohdekohtaiset ohjeet sen yliopiston sivuilta, jonne olet hakemassa.

Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

Yleiset ohjeet lääketieteellisten alojen valintakokeisiin osallistuville on julkaistu: Ohjeita valintakokeisiin osallistuville.

Tarkista mahdolliset yliopistokohtaiset tarkentavat ohjeet sen hakukohteen yliopiston verkkosivuilta, jonka olet laittanut yhteisvalinnan ylimmäksi hakukohteeksesi. Linkit eri yliopistojen ohjesivuille löytyvät yleiset ohjeet valintakokeisiin osallistuville -dokumentista. Yliopistot julkaisevat ennen valintakoetta infosivuillaan myös tietoa valintakoesaleista.

 

Valintakokeissa sallitut laskimet

Lue millaiset laskimet ovat sallittuja valintakoetta suoritettaessa.


Valintakokeen erityisjärjestelyt

Vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus erityisjärjestelyistä 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen.  Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

 

Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan tulee jättää hakemus 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksensa liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.

 

Tarkista erityisjärjestelyiden hakemista koskevat tarkemmat yliopistokohtaiset ohjeet sen yliopiston verkkosivuilta, missä teet valintakokeen:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto